تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور اعتباری

چاپ
احمدرضا  بیاتی اشگفتکی مدیریت امور اعتباری

مدیریت امور اعتباری

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیراحمدرضا  بیاتی اشگفتکی
آیکون تلفنتلفن 86088221 و 86088213 -021
آیکون نمابرنمابر88646901 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12

معاونینآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .