تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور فناوری اطلاعات

چاپ
مدیریت امور فناوری اطلاعات

مدیریت امور فناوری اطلاعات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر
آیکون تلفنتلفن66741104 - 021
آیکون نمابرنمابر 66746433 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی (ره) ، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه ، طبقه هفتم

معاونینآیکون واحدهای زیرمجموعهواحدهای زیرمجموعه
اداره کل توسعه فناوری اطلاعات
اداره کل عملیات فناوری اطلاعات


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر طراحی یا تأمین و استقرار سیستم یکپارچه بانکی، رعایت استانداردهای ایمن سازی شبکه و امنیت اطلاعات، نظارت بر نصب و راه اندازی سرویس های برخط، نظارت بر استقرار دستگاه های A.T.M و P.O.S و سایر خدمات الکترونیکی و همچنین نظارت بر تأمین تجهیزات مورد نیاز بانک در حوزه فناوری اطلاعات.