اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل مهندسی ساختمان

چاپ
مدیر اداره کل مهندسی ساختمان

اداره کل مهندسی ساختمان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر
آیکون تلفنتلفن35911401 - 021
آیکون نمابرنمابر88208142 - 021
آیکون ایمیلایمیل 
آیکون کد پستیکد پستی1516667111
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، پلاک 54، ساختمان الوند، طبقه چهارم و پنجم

معاونین

صادق  پیغمبری صادق  پیغمبری
علی  قاسمی پور علی  قاسمی پور


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور ساختمانی، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان های بانک، تهیه طرح های ساختمانی و تاسیساتی برای احداث، نوسازی و بازسازی ساختمان های بانک، انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان های بانک با پیمانکاران و مشاوران.