تصویر عنوان صفحه

اداره کل مهندسی ساختمان

چاپ
مدیر اداره کل مهندسی ساختمان

اداره کل مهندسی ساختمان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر
آیکون تلفنتلفن 14 الی 88647112 - 021
آیکون نمابرنمابر88647121 - 021
آیکون ایمیلایمیل 
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 8

معاونین

صادق  پیغمبری صادق  پیغمبری
علی  قاسمی پور علی  قاسمی پور


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان های بانک ، تهیه طرحهای ساختمانی و تاسیساتی برای احداث ، نوسازی و بازسازی ساختمان های بانک ، انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم قراردادهای ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمانهای بانک با پیمانکاران و مشاوران.