تصویر عنوان صفحه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

چاپ
محمد  رجبی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمد  رجبی
آیکون تلفنتلفن 32 الی 88646831 - 021
آیکون نمابرنمابر 88646840 - 021
آیکون ایمیلایمیلresearch@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه دهم

معاونین

امیر  شهرکی امیر  شهرکی
مریم  کمرئی مریم  کمرئی
مریم  میهنی مریم  میهنی
محمود نوری شمس آباد محمود  نوری شمس آباد


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
انجام تحقیقات کاربردی، مطالعات و بررسی های تحلیلی در خصوص محیط رقابتی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی بانک در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها. جاری سازی استراتژی ها و پایش و ارزیابی نحوه و میزان تحقق اهداف کلان و استراتژی ها و ارزیابی و بازنگری استراتژی ها بر اساس تحلیل شرایط محیطی و عملکردی بانک. تدوین، اجرا و پایش برنامه های عملیاتی سالانه، مدیریت سامانه نظام پیشنهادهای بانک و اهتمام در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها.