اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

چاپ
محمد  رجبی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمد  رجبی
آیکون تلفنتلفن 32 الی 88646831 - 021
آیکون نمابرنمابر 88646842 - 021
آیکون ایمیلایمیلresearch@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه نهم

معاونین

امیر  شهرکی امیر  شهرکی
مریم  کمرئی مریم  کمرئی
مریم  میهنی مریم  میهنی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
بررسی و انجام پژوهش در زمینه تمامی امور بانکی بر اساس اولویت واهداف و استراتژی بانک و ارائه راهکار اجرایی، بررسی و شناسایی انواع ریسک در فعالیت های بانک برابر با استانداردهای جهانی و محاسبه هزینه های ناشی از عدم کنترل ریسک های شناسایی شده و پیشنهاد راهکارهای مدون برای کنترل ریسک و همچنین تطبیق مفاد بخشنامه های بانک در زمینه‌های مختلف با قوانین، مقررات و ضوابط داخلی و بین المللی؛ ایجاد بستر لازم برای انگیزش همکاران و مشتریان بانک سپه به ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای خلاقانه در جهت بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و توانایی‌هایی بالقوه و بررسی و اجرای پیشنهادهای واصله به منظور ارتقای کارآمدی سازمان و بهبود مستمر.