اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 19 فروردین 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل رفاه کارکنان

چاپ
علی  شادمان جو مدیر اداره کل رفاه کارکنان

اداره کل رفاه کارکنان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلی  شادمان جو
آیکون تلفنتلفن 66746824-021
آیکون نمابرنمابر 66744923 - 021
آیکون ایمیلایمیلrefah@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136953413
آیکون آدرسآدرسمیدان امام خمینی، اداره مرکزی بانک سپه، ساختمان اداره رفاه کارکنان

معاونین

مریم  امرایی مریم  امرایی
سید اسماعیل  حسینی سید اسماعیل  حسینی
حمیدرضا  خیری حمیدرضا  خیری


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
اداره کل رفاه کارکنان در راستای ماهیت و ماموریت خود به عنوان ارائه دهنده خدمات رفاهی به کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، ازکارافتاده، مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان انجام وظیفه می نماید. برهمین اساس رئوس فعالیتها و اقدامات رفاهی در سطوح قابل ذکر به شرح ذیل می باشد: 1- بهداشت و درمان کارکنان، 2- تسهیلات اعطایی کارکنان، 3- خدمات امور پرسنلی، 4- خدمات امور رفاهی کارکنان، 5- خدمات مددکاری، 6- خدمات درمانی مرتبط با معاینات پزشکی استخدام، استعلاجی، کمیسیون پزشکی، 7- خدمات مرتبط با امور بیمه ای (بانک، مشتریان، کارکنان)