اداره کل رفاه کارکنان

چاپ

اداره کل رفاه کارکنان

نام مدیرعلی  شادمان جو
تلفن 66746824-021
نمابر 66744923 - 021
ایمیلrefah@banksepah.ir
کد پستی1136953413
آدرسمیدان امام خمینی، اداره مرکزی بانک سپه، ساختمان اداره رفاه کارکنان

معاونین

مریم  امرایی
سید اسماعیل  حسینی
حمیدرضا  خیری


اهم وظایف
اداره کل رفاه کارکنان در راستای ماهیت و ماموریت خود به عنوان ارائه دهنده خدمات رفاهی به کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، ازکارافتاده، مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان انجام وظیفه می نماید. برهمین اساس رئوس فعالیتها و اقدامات رفاهی در سطوح قابل ذکر به شرح ذیل می باشد: 1- بهداشت و درمان کارکنان، 2- تسهیلات اعطایی کارکنان، 3- خدمات امور پرسنلی، 4- خدمات امور رفاهی کارکنان، 5- خدمات مددکاری، 6- خدمات درمانی مرتبط با معاینات پزشکی استخدام، استعلاجی، کمیسیون پزشکی، 7- خدمات مرتبط با امور بیمه ای (بانک، مشتریان، کارکنان)