اداره کل خزانه داری و مبادلات

چاپ

اداره کل خزانه داری و مبادلات

نام مدیرعلیرضا حاجی آقابزرگی
تلفن 66745405 و 66744919-021
نمابر 66745189 - 021
ایمیل
کد پستی1136955611
آدرستهران، میدان امام خمینی، شعبه مرکزی بانک سپه، طبقه سوم

معاونین

محمد جوانمردان
مجتبی فروتن
محرمعلی یزدانی


اهم وظایف
مدیریت وجوه نقد بانک، مدیریت و انجام امور مربوط به نظام جامع پرداخت، حضور مستمر در بازار بین بانکی ریالی، مدیریت و انجام امور مربوط به سامانه چکاوک، مدیریت و انجام امور مربوط به چکهای مسافرتی و اوراق بهادار، مدیریت و نظارت بر امور مربوط به صندوق امانات، مدیریت و نظارت بر عملیات قبوض الکترونیک، مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال وجوه از درگاه اینترنت، مدیریت و نظارت بر کلیه امور اجرایی حسابهای جاری طلایی، مدیریت و نظارت بر سیستم شتاب بانک، کنترل و نظارت بر امور مراودات مشتریان و رفع اختلافات احتمالی در حساب‌های متمرکز بانک.