اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره

چاپ

اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره

نام مدیرفرهاد  متین نفس
تلفن 84433134 - 021
نمابر 88647028 - 021
ایمیلdaftar723@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه دوازدهم

معاونین

رضا  شش پری
حسین  صادقی


اهم وظایف
سرپرستی، هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام کلیه امور حوزه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره .