تصویر عنوان صفحه

اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره

چاپ
فرهاد  متین نفس

اداره کل حوزه مدیریت عامل و هیئت مدیره

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیردکتر فرهاد  متین نفس
آیکون تلفنتلفن 84433134 - 021
آیکون نمابرنمابر 88647028 - 021
آیکون ایمیلایمیلdaftar723@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه دوازدهم

معاونین

حسین  صادقی حسین  صادقی
احمد تفرشی فریبرز فردی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
سرپرستی، هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام کلیه امور حوزه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره .