اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مرکز مشاوره و خدمات حقوقی

چاپ
یزدان  آقااشرفی

مرکز مشاوره و خدمات حقوقی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیریزدان  آقااشرفی
آیکون تلفنتلفن - 021
آیکون نمابرنمابر - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1666943613
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم)، پلاک 182،

معاونین

مقصود  بهادری مقصود  بهادری
علیرضا چهره لنگرودی علیرضا  چهره لنگرودی
سیدوحید  کسائی شریفی سیدوحید  کسائی شریفی
سعید  علی آبادی سعید  علی آبادی
هاشم  قدسی هاشم  قدسی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
بررسی قوانین و تصویب نامه ها و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات بانک، بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزایی، حضور در مراجع اداری، قضایی و ثبتی، طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه بانک.
تصویر عنوان صفحه

صندوق پرسشهای حقوقی

 
کاربر گرامی ،چنانچه برای پیگیری پیام قبلی خود مراجعه نموده اید با وارد کردن کد در کادر زیر می توانید نتیجه ی پیام خود را مشاهده نمایید
پر کردن فیلد ستاره دار الزامی است.
    
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 1024 کیلوبایت می باشد