اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل پشتیبانی و خدمات

چاپ
محمدحسین  ایرانمنش مدیر اداره کل پشتیبانی و خدمات

اداره کل پشتیبانی و خدمات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمدحسین  ایرانمنش
آیکون تلفنتلفن 35911601 و 35911602 - 021
آیکون نمابرنمابر35911565 - 021
آیکون ایمیلایمیلm.iranmanash@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، پلاک 54، ساختمان الوند، طبقه ششم شمالی 

معاونین

ابراهیم  صادقی فرد ابراهیم  صادقی فرد
حسین  فلاح حسین  فلاح
منصور  عربیان منصور  عربیان


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
دیریت و تدوین برنامه های راهبردی در امور مربوط به پشتیبانی و خدمات، نظارت و کنترل بر عملکردهای مدیریت شعب پیرامون اموال منقول و غیرمنقول بانک، تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون معاملات و برگزاری مناقصات و مزایده ها و انعقاد قراردادها، تهیه و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز واحدهای بانک.