تصویر عنوان صفحه

اداره کل پشتیبانی و خدمات

چاپ
محمدحسین  ایرانمنش مدیر اداره کل پشتیبانی و خدمات

اداره کل پشتیبانی و خدمات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمدحسین  ایرانمنش
آیکون تلفنتلفن 2 الی 84434001-021
آیکون نمابرنمابر84434050 - 021
آیکون ایمیلایمیلm.iranmanash@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 3

معاونین

ابراهیم  صادقی فرد ابراهیم  صادقی فرد
حسین  فلاح حسین  فلاح
منصور  عربیان منصور  عربیان


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
دیریت و تدوین برنامه های راهبردی در امور مربوط به پشتیبانی و خدمات، نظارت و کنترل بر عملکردهای مدیریت شعب پیرامون اموال منقول و غیرمنقول بانک، تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون معاملات و برگزاری مناقصات و مزایده ها و انعقاد قراردادها، تهیه و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز واحدهای بانک.