اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مرکز آموزش و توسعه دانش

چاپ
شاهین سلطانی

مرکز آموزش و توسعه دانش

آیکون نام مدیرنام مدیرشاهین  سلطانی
آیکون تلفنتلفن88802980 - 021
آیکون نمابرنمابر 88922824 - 021
ایکون ایمیلایمیلamoozesh@ebanksepah.ir
ایکون کدپستیکد پستی1599613315
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان حافظ، نرسیده به خیابان انقلاب، جنب شعبه ساختمان کالج

معاونین

حبیب اله رحمتی حبیب اله  رحمتی


آیکون وظایفاهم وظایف
تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بانک ، تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­ های آموزشی برای کلیه کارکنان بانک ، ارزشیابی تکوینی و تراکمی برنامه ­های آموزشی .