تصویر عنوان صفحه

مرکز آموزش و توسعه دانش

چاپ
شاهین سلطانی

مرکز آموزش و توسعه دانش

آیکون نام مدیرنام مدیرشاهین  سلطانی
آیکون تلفنتلفن88802980 - 021
آیکون نمابرنمابر 88922824 - 021
ایکون ایمیلایمیلamoozesh@ebanksepah.ir
ایکون کدپستیکد پستی1599613315
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان حافظ، نرسیده به خیابان انقلاب، جنب شعبه ساختمان کالج

معاونین

حبیب اله رحمتی حبیب اله  رحمتی
اکبر کمیزی اکبر  کمیزی


آیکون وظایفاهم وظایف
تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بانک ، تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­ های آموزشی برای کلیه کارکنان بانک ، ارزشیابی تکوینی و تراکمی برنامه ­های آموزشی .