تصویر عنوان صفحه

سقف برداشت روزانه درگاه‌های غیرحضوری

چاپ
شرایط و سقف برداشت از حساب در درگاه‌های غیرحضوری

به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش رضایت آنها در انجام خرید و انتقال وجوه از طریق سامانه‌های غیرحضوری (بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک)، مشتری همزمان با درخواست استفاده از خدمات درگاه‌های یادشده از طریق شعب بانک، می‌تواند مبلغ سقف برداشت از حساب خود را برای انتقال وجه در درگاه‌های غیرحضوری، بالاتر یا پایین‌تر از سقف‌های پیش‌فرض بانک تعیین نماید.

جدول سقف برداشت از حساب بابت «انتقال وجه» از طریق درگاه‌های غیرحضوری

درگاه تلفنبانک درگاه تلفن‌همراه درگاه اینترنت نوع تأیید تراکنش
حداکثر مجاز

مبلغ به ریال
پیش‌فرض بانک

مبلغ به ریال
حداکثر مجاز

مبلغ به ریال
پیش‌فرض بانک

مبلغ به ریال
حداکثر مجاز

مبلغ به ریال
پیش‌فرض بانک

مبلغ به ریال

غیرفعال

غیرفعال

50.000.000

20.000.000

150.000.000

100.000.000

 رمز دوم ثابت حساب

انتقال وجه

100.000.000

70.000.000

100.000.000

70.000.000

2.000.000.000

500.000.000

 رمز دوم پیامکی حساب

200.000.000

150.000.000

200.000.000

150.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

 برنامه رمزساز سپه OTP

 - این سقف در سامانه‌های مشتری‌محور نیز به ازای هر حساب اِعمال خواهد شد.
 - در سامانه‌های غیرحضوری مشتری‌محور، سقف انتقال وجه داخلی بین حساب‌ها و کارت‌های خود مشتری نامحدود است. 
 
جدول سقف «خرید» از طریق درگاه‌های غیرحضوری
 

درگاه تلفن همراه (مبلغ به ریال)

درگاه اینترنت (مبلغ به ریال)

نوع تأیید تراکنش

 

 از 15 دیماه 98 غیرفعال شد

از 15 دیماه 98 غیرفعال شد

 رمز دوم ثابت کارت

خرید

 240.000.000

  10.000.000.000

 رمز دوم پویا پیامکی کارت

 400.000.000

  20.000.000.000

 برنامه رمزساز سپه OTP

 
روش‌های تأیید برداشت از حساب (تأیید تراکنش الکترونیکی): به روش‌هایی که برای تأیید انجام تراکنش در درگاه های غیرحضوری (اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت) مورد استفاده قرار می‌گیرند اطلاق می‌شود. روش‌های تأیید تراکنش در بانک سپه عبارتند از: رمز دوم ثابت حساب، رمز دوم متغیر حساب با استفاده از پیامک (SMS) تلفن همراه، رمز دوم متغییر کارت با استفاده از کد دستوری پیامکی، سامانه هریم بانک مرکزی ج.ا.ا. برای رمز دوم پویای کارت و رمز دوم متغیر حساب و کارت با استفاده از برنامه نرم افزاری رمزساز سپه (OTP Token).
 
سقف برداشت پیش‌فرض: حداکثر مبلغی است که بانک به‌ صورت پیش‌فرض برای انتقال وجه در درگاه‌های غیرحضوری برای کلیه مشتریان (به‌غیر از مشتریانی که خود اقدام به تعیین سقف برداشت روزانه نموده‌اند) اعمال می‌نماید.

حداکثر مجاز: حداکثر مبلغی که یک مشتری می‌تواند برای انتقال وجه به‌ صورت روزانه در درگاه‌های غیرحضوری تعیین نماید که این مبلغ بیش از مبلغ پیش‌فرض بانک است.
 
توجه 1: سقف مجاز برداشت روزانه برای کلیه خدمات در درگاه اینترانت (شبکه داخلی بانک) همچون خدمات وب سرویس وکالتی، براساس سقف مبلغی پیشنهادی سازمان/شرکت طرف قرارداد و با تعهد وی مبنی بر قبول ریسک‌های احتمالی تعیین می شود.
  
توجه 2: برداشت از حساب برای انتقال به حساب‌های بین‌بانکی (ساتنا و پایا)، داخلی و کارت‌های سپه از سقف مبالغ مندرج در جدول فوق تبعیت می‌کند؛ لیکن برای انتقال به کارت‌های شتابی، قوانین شتاب (سقف 60.000.000 ریال فعلی) حاکم است.
 
توجه 3: مشتریان فعلی در صورتی که قبلاً مبلغی را برای برداشت روزانه از حساب خود تعیین ننموده باشند، با هر افزایش در سقف انتقال در بانک، این افزایش برای حساب/حساب های آنها اعمال خواهد شد. در غیر اینصورت و به منظور برخورداری از مبالغ پیش فرض بانک یا مقادیر بالاتر می بایست به شعبه مراجعه و فرم درگاه های غیر حضوری را تکمیل نمایند.
 
توجه 4: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش (اعم از مجازی و فیزیکی) از تاریخ 1394/01/20 معادل 500.000.000 ریال است.
 
توجه 5: حداکثر مبلغ هر تراکنش کارت به کارت داخلی (غیرشتابی - کارت مبداء و کارت مقصد بانک سپه) روزانه برای هر فقره کارت، از طریق انواع درگاه‌ها (اعم از مجازی و فیزیکی) از تاریخ 1399/04/23 معادل 60.000.000 ریال است. 
 
جدول سقف برداشت کارتی در درگاه‌های
تغییرات سقف برداشت کارتی در درگاه‌های بانکی، روزانه به ازای هر کارت، به شرح زیر می باشد:
درگاه ATM (ریال)
Pin Pad شعبه
(ریال) 
اینترنت بانک (ریال) همراه بانک (ریال)
پایانه فروش IPG / POS
(ریال) 
انتقال وجه 60 میلیون
150 میلیون
60 میلیون
60 میلیون
-
خرید - - - - 500 میلیون