تصویر عنوان صفحه

اداره کل حسابداری

چاپ
مسعود  موحدی پور

اداره کل حسابداری

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمسعود  موحدی پور
آیکون تلفنتلفن88315380 - 021
آیکون نمابرنمابر 88341873 - 021
آیکون ایمیلایمیلaccounts@banksepah.ir
آیکون کد پستی کد پستی1584895611
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، کوچه عارف ادیب، پلاک 23، طبقه 4

معاونین

شکور  حسن زاده شکور  حسن زاده
حامد رستگار حامد  رستگار
مجید  زهری مجید  زهری
محمدرضا  شلالوند محمدرضا  شلالوند
سیدمحسن وکیلی سیدمحسن  وکیلی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
طراحی، تنظیم و استقرار سیستم صحیح حسابداری بانک مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات مربوطه، تولیت امور حسابداری بانک، تهیه گزارش های مالی، تهیه و تدوین دستورالعمل های حسابداری ریالی، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها، پیش­بینی و تنظیم بودجه سالانه بانک و نظارت بر هزینه­ های عملیاتی، کنترل اقلام ترازنامه، ثبت ونگهداری اطلاعات پرداختهای پرسنلی.