اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 19 فروردین 1399
تصویر عنوان صفحه

اهداف، مأموریت و چشم انداز بانک سپه

چاپ
چشم انداز

چشم انداز بانک سپه در افق برنامه راهبردی (سال 1400) : «انتخاب اول مشتریان باشیم»
 
بیانیه ماموریت
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی تلاش می‌کند تا با تکیه بر دانش و تجربه بانکی گسترده در ورود به عرصه‌های نوین بانکی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی در ایران و بازارهای بین المللی در اعتلای نظام اقتصادی کشور فعالانه مشارکت کند.
بانک سپه، رشد و تعالی خود را در بیشینه‌سازی منافع مشتریان و بانک، پیشرو بودن در ارائه محصولات و خدمات متنوع و نوین، مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع به پشتوانه توسعه سرمایه انسانی و نهادینه سازی رویکردهای نوین مدیریت علمی و حرفه‌ای در بانک می داند.
این بانک با پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا، اصول حرفه‌ای مشتری مداری و اطمینان در اجرای اصول امنیت اطلاعات در امور بانکی و حمایت از ارتقاء سطح رفاه جامعه، درصدد ایجاد تصویری مثبت و مطلوب در اذهان عمومی است.
 
ارزش های بنیادین
- نوآوری و رقابت پذیری
- پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری
- ایفای مسئولیت های اجتماعی
- نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی
- همسویی با سیاست های کلان دولت
 
اهداف کلان بانک سپه
- افزایش و حفظ سهم بازار
- افزایش و پایدارسازی سود
- ارتقاء و تثبیت جایگاه برند
- توانمندسازی و سرآمدی سرمایه انسانی
 
استراتژی های کلان بانک سپه
- مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها؛
- استقرار نظام بازاریابی حرفه ای؛
- توسعه خدمات و محصولات بانکی؛
- اصلاح ساختار و فرایندهای سازمانی؛
- توسعه بانکداری الکترونیک؛
- توسعه سرمایه انسانی؛
- توسعه بانکداری بین الملل.
تصویر عنوان صفحه

سیاستهای بانک سپه

چاپ
سیاستهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک سپه

براساس قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و نیز قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوّب مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه سیاستهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شرح ذیل به اطلاع می رساند:
 
 * براساس ماده ٧ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی مکلّف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل، در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره: تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب- ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوّب هیأت وزیران.
ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن.
 * براساس ماده 19 قانون آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، وظایف افراد یا واحدهای مسؤول مبارزه با پولشویی به شرح زیر می باشد:
الف- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب- ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع ارباب رجوع.
ج- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند، به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.
ز - صدور بخشنامه های لازم، درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه ذی ربط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ک - نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع، درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
همچنین، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/12/13 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
لذا به منظور مطالعه کلیه مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی مربوطه و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به پایگاه اطلاع رسانی مبارزه با پولشویی بانک سپه به نشانی اینترنتی www.BankSepah.ir/AML مراجعه نمایید.