اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 23 آبان 1398

دستگاه رمزساز (OTP Token)

چاپ
نرم افزار رمزساز (OTP Token Software)

نرم‌افزار رمزساز، یک برنامه کاربردی قابل نصب بر روی دستگاه‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و IOS است که مشتریان بانک می‌توانند پس از مراجعه به شعبه و ثبت درخواست خود و همچنین نصب و فعالسازی آن بر روی سخت‌افزار مورد نظر، نسبت به تولید رمز یکبار مصرف از طریق آن، و انجام عملیات مالی در سامانه‌های مشتری‌محور بانک اقدام نمایید.

خدمات و مزایا: 
- عدم نیاز به پرداخت هزینه توسط مشتریان به منظور خرید سخت افزار
- عدم خرابی، اتمام باطری، عدم مفقودی و... در مقایسه با مدل های سخت افزاری
- عدم نیاز به مدیریت و انبارداری برای بانک در مقایسه با مدل های سخت افزاری
- عدم نیاز به صرف زمان و هزینه برای بانک به منظور تأمین سخت افزار
- امنیت بیشتر در مقایسه با نرم‌افزار رمزساز مبتنی بر کدهای دستوری(USSD) شرکت‌های اپراتور تلفن همراه
- امنیت بیشتر در مقایسه با رمزهای یکبار مصرف ارسالی از بستر SMS
- عدم محدودیت در فعالسازی یک نرم‌افزار برای افراد مختلف به منظور تولید رمز
- عدم محدودیت یک فرد در فعالسازی نرم‌افزارهای مختلف به منظور تولید رمز
- عدم نیاز به اینترنت در زمان تولید رمز

شرایط و ضوابط:
- تا زمان مشتری‌محور‌ شدن سامانه تلفنبانک، روش‌ تأیید OTP با استفاده از نرم‌افزار رمزساز صرفاً در سامانه‌های اینترنت‌بانک و همراه‌بانک مشتری‌محور قابل استفاده خواهد بود.
- کلیه مشتریان بانک اعم از حقیقی و حقوقی، امکان بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزار رمزساز و را داشته؛ ولیکن با عنایت به محدودیت‌های فنی موجود، صدور مجوز و فعالسازی روش تأیید OTP برای حساب‌های مشترک تا پیاده‌سازی بسترهای لازم با محدودیت مواجه بوده و از راه‌اندازی سرویس مزبور برای حساب‌های مزبور خودداری شود. 
- صدور مجوز و تخصیص OTP به مشتریان حقوقی، می‌بایست صرفاً در شعبه افتتاح‌کننده حساب و با حضور کلیه امضاء‌داران صورت پذیرد.

سایر موارد: 
فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی - مشترک) فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی - مشترک)
فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقوقی فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقوقی

فرم درخواست تخصیص OTP / صدور مجدد کد فعالسازی / غیرفعالسازی OTP فرم درخواست تخصیص OTP / صدور مجدد کد فعالسازی / غیرفعالسازی OTP
راهنمای استفاده از رمزساز سپه - نسخه 1.0 راهنمای استفاده از رمزساز سپه - نسخه 1.0