تصویر عنوان صفحه

رمز پویا - تولید رمز یکبار مصرف (OTP)

چاپ
                  


ایکون عنوان نرم افزار رمزساز سپه نرم افزار رمزساز سپه ایکون عنوان نرم افزار رمزساز سپه

نرم‌افزار رمزساز، یک برنامه کاربردی قابل نصب بر روی دستگاه‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و IOS است که مشتریان بانک می‌توانند پس از مراجعه به شعبه و ثبت درخواست خود و همچنین نصب و فعالسازی آن بر روی سخت‌افزار مورد نظر، نسبت به تولید رمز یکبار مصرف از طریق آن و انجام عملیات مالی در سامانه‌های مشتری‌محور بانک، خریدهای اینترنتی، پرداخت قبوض، خرید شارژ تلفن همراه و بسته های اینترنت و انتقال وجه از طریق سایر نرم افزارهای پرداخت اقدام نمایند.

آیکون خدمات و مزایا خدمات و مزایا  
 • امنیت بیشتر در خریدهای اینترنتی و استفاده از سایر نرم افزارهای پرداخت
 • عدم نیاز به پرداخت هزینه توسط مشتریان به منظور خرید سخت افزار
 • امنیت بیشتر در مقایسه با نرم‌افزار رمزساز مبتنی بر کدهای دستوری (USSD) شرکت‌های اپراتور تلفن همراه
 • امنیت بیشتر در مقایسه با رمزهای یکبار مصرف ارسالی از بستر 
 • عدم محدودیت در فعالسازی یک نرم‌افزار برای افراد مختلف به منظور تولید رمز
 • عدم محدودیت یک فرد در فعالسازی نرم‌افزارهای مختلف به منظور تولید رمز
 • عدم نیاز به اینترنت در زمان تولید رمز

 آیکون شرایط و ضوابط شرایط و ضوابط  
 • تا زمان مشتری‌محور‌ شدن سامانه تلفنبانک، روش‌ تأیید OTP با استفاده از نرم‌افزار رمزساز صرفاً در سامانه‌های اینترنت‌بانک و همراه‌بانک مشتری‌محور قابل استفاده خواهد بود.
 • کلیه مشتریان بانک اعم از حقیقی و حقوقی، امکان بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزار رمزساز و را داشته؛ ولیکن با عنایت به محدودیت‌های فنی موجود، صدور مجوز و فعالسازی روش تأیید OTP برای حساب‌های مشترک تا پیاده‌سازی بسترهای لازم با محدودیت مواجه بوده و از راه‌اندازی سرویس مزبور برای حساب‌های مزبور خودداری شود.
 • صدور مجوز و تخصیص OTP به مشتریان حقوقی، می‌بایست صرفاً در شعبه افتتاح‌کننده حساب و با حضور کلیه امضاء‌داران صورت پذیرد.

آیکون مراحل فعال‌سازی برنامه نرم افزاری رمزساز سپه (OTP)  مراحل فعال‌سازی برنامه نرم افزاری رمزساز سپه (OTP)  
 • 1- دانلود برنامه رمزساز سپه و نصب آن بر روی گوشی هوشمند تلفن همراه
 • 2- مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک سپه و دریافت سریال نرم‌افزار رمزساز سپه
 • 3- تکمیل اقرارنامه تأیید شماره تلفن همراه مربوط به صاحب حساب
 • 4- دریافت کد فعال‌سازی برنامه از طریق پیامک (این کد، یکبارمصرف است)
 • 5- درج شماره سریال نرم‌افزار، شماره مشتری و کد فعال‌سازی دریافتی در برنامه رمزساز سپه
 • 6- تعیین نام کاربری دلخواه و رمز ورود به برنامه رمزساز سپه برای افزایش دسترسی به رمزساز
 • 7- ثبت شماره کارت‌های عابربانک سپه از طریق روش ارسال پیامک به سرشماره 6715014 

آیکن فعال‌سازی رمز پویا برای کارتفعال‌سازی رمز پویا برای کارت


شماره شانزده رقمی کارت * کد ملی *1

نمونه

3700...5892*0123456789*1
تمونه پیامک ارسالی جهت فعال سازی رمز پویا

 

آیکون سایر موارد سایر موارد
توجه: در زمان انتشار نسخه‌ جدید نرم‌افزار رمزساز سپه، کاربران باید نسبت به به‌روزرسانی (update) نسخه فعلی نصب شده بر روی گوشی خود اقدام نمایند. در صورتی که برنامه نرم‌افزاری را از گوشی تلفن همراه خود حذف و دوباره نصب کنند، باید برای دریافت کد پیامکی فعال‌سازی نرم‌افزار رمزساز، به صورت حضوری، به نزدیکترین شعبه بانک سپه مراجعه نمایند. 
آیکون راهنمای استفاده از رمزساز سپه - نسخه 2.0 راهنمای استفاده از رمزساز سپه - نسخه 2.0
آیکون متن راهنمای روش های فعال‌سازی رمز پویا (یکبار مصرف) متن راهنمای روش های فعال‌سازی رمز پویا (یکبار مصرف)
آیکون فرم درخواست خدمات سامانه‌های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی-مشترک) فرم درخواست خدمات سامانه‌های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی-مشترک)
آیکون فرم درخواست خدمات سامانه‌های غیرحضوری - اشخاص حقوقی فرم درخواست خدمات سامانه‌های غیرحضوری - اشخاص حقوقی


آیکون دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق سامانه پیامکی‏ بانک سپه دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق سامانه پیامکی‏ بانک سپه دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق سامانه پیامکی‏ بانک سپه

آیکون توجه توجه: برای انجام عملیات مربوط به رمز پویا از طریق پیامک، از سرشماره 6715014 اختصاصی بانک سپه، استفاده نمائید

آیکون فعال‌سازی رمز پویا برای کارتفعال‌سازی رمز پویا برای کارت


شماره شانزده رقمی کارت * کد ملی *1

نمونه

3700...5892*0123456789*1
نمونه پیامک ارسالی جهت فعال‌سازی رمز پویا برای کارت

آیکون دریافت رمز پویا تولید شده برای تراکنشدریافت رمز پویا تولید شده برای تراکنش


چهار رقم آخر شماره کارت * کد ملی *2

نمونه

3700*0123456789*2
نمونه پیامک ارسالی جهت دریافت رمز پویا تولید شده برای تراکنش

آیکون غیرفعال‌سازی رمز پویای کارتغیرفعال‌سازی رمز پویای کارت


چهار رقم آخرشماره کارت * کدملی*3

نمونه

3700*0123456789*3
نمومنه پبامک ارسالی جهت غیرفعال‌سازی رمز پویای کارت

آیکون مشاهده کارت‌های فعال‌سازی شده مشاهده کارت‌های فعال‌سازی شده


کدملی*4

نمونه

0123456789*4
تمونه پیامک ارسالی جهت مشاهده کارت‌های فعال‌سازی شده

آیکون رفع مسدودی رمز پویارفع مسدودی رمز پویا


چهاررقم آخر کارت *8 رقم تاریخ تولد*کدملی*5

نمونه

3700*13580705*0123456789*5
نمونه پبامک ارسالی جهت رفع مسدودی رمز پویا

آیکون دریافت راهنمادریافت راهنما


عدد صفررا به سرشماره 6715014 ارسال کنید 

نمونه

0
نمونه پیامک ارسالی جهت دریافت راهنما

 توجه 1: اطلاعات دستوری برای پیامک می بایست از سمت چپ به راست وارد شود و ثبت کد ملی با صفر بدون صفر مورد پذیرش بانک خواهد بود 
توجه 2: برای انجام تراکنش های غیرحضوری کارت هدیه نیازی به فعالسازی رمزپویا نیست 
توجه 3: گزینه رفع مسدودی رمز پویا (کد دستوری 4)، صرفاً در صورت قفل شدن رمز پویا که به دلیل 12 مرتبه تکرار ورود رمز اشتباه است، قابل استفاده خواهد بود 
توجه 4: در صورت وارد کردن 3 مرتبه رمز اشتباه، دریافت رمز پویای جدید را به مدت 15 دقیقه و وارد کردن اشتباه 9 مرتبه رمز، دریافت رمز پویای جدید را به مدت 24 ساعت، مسدود خواهد نمود 


آیکون دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق کد دستوری USSD دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق کد دستوری USSD آیکون دریافت رمز پویای کارت عابربانک از طریق کد دستوری USSD

ایکون توجه  توجه: برای انجام عملیات مربوط به رمز پویا از طریق شماره گیری کد دستوری  #63*763* اختصاصی بانک سپه، استفاده نمائید

آیکون فعال‌سازی رمز پویا برای کارت1. فعال‌سازی رمز پویا برای کارت


مشتری با انتخاب این گزینه و ورود کد ملی‏/ کد فراگیر و شماره کامل کارت بانکی خود، می‌تواند رمز پویای کارت خود را فعال ‌نماید. 

آیکون دریافت رمز پویا برای تراکنش2. دریافت رمز پویا برای تراکنش


در زمان انجام عملیات غیرحضوری کارت، مشتری می‌تواند از طریق این گزینه، رمز پویا دریافت نماید. بدین نحو که با وارد کردن کد ملی‏/کد فراگیر و 4 رقم سمت راست کارت بانکی مشتری، رمز تولید شده نمایش داده می‌شود. این رمز صرفاً برای همان تراکنش و به مدت 120 ثانیه اعتبار خواهد داشت.  

آیکون غیرفعال‌سازی رمز پویای کارت3. غیرفعال‌سازی رمز پویای کارت


در صورتی‌که مشتری به هر دلیلی بخواهد رمز پویای کارت خود را غیرفعال نماید از این گزینه استفاده می‌نماید و کافی است کد ملی‏/کد فراگیر و 4 رقم سمت راست کارت بانکی خود را وارد نموده تا رمز دوم پویا برای کارت مورد نظر وی غیرفعال شود.  
توجه: غیرفعال‌سازی رمز پویا از طریق کد USSD با هر سیم‌کارت و گوشی که متعلق به خود مشتری هم نباشد، امکان‌پذیر است. 

آیکون مشاهده کارت‌های فعال‌سازی شده 4. مشاهده کارت‌های فعال‌سازی شده


در صورتی‌که رمز پویای کارت مشتری به دلیل تکرار 12 مرتبه ورود رمز اشتباه در زمان انجام تراکنش، قفل شده باشد، مشتری برای فعال‌سازی مجدد آن می‌بایست از این گزینه استفاده نماید. از این ‌رو کافی است کد ملی‏/کد فراگیر، تاریخ تولد و 4 رقم سمت راست کارت بانکی خود را وارد نماید تا در صورت صحت اطلاعات وارد شده و انطباق با شماره تلفن همراه درخواستکننده، فعالسازی مجدد انجام پذیرد.

آیکون رفع مسدودی رمز پویا 5. رفع مسدودی رمز پویا


درصورتی‌که مشتری بخواهد لیست کارت‌های خود را که رمز پویای آن‌ها فعال است مشاهده نماید، کافی است با انتخاب این گزینه و وارد نمودن صرفاً کد ملی‏/کد فراگیر، لیست کارت‌های فعال خود را مشاهده نماید.  

 توجه 1: اطلاعات دستوری برای USSD می بایست از سمت چپ به راست وارد شود و ثبت کد ملی با صفر بدون صفر مورد پذیرش بانک خواهد بود 
توجه 2: برای انجام تراکنش های غیرحضوری کارت هدیه نیازی به فعالسازی رمزپویا نیست 
 توجه 3: برای ورود اطلاعات در منوهای USSD می‌بایست صفحه کلید (کیبورد) دستگاه مشتریان به زبان لاتین باشد.  
توجه 4: در صورت وارد کردن 3 مرتبه رمز اشتباه، دریافت رمز پویای جدید را به مدت 15 دقیقه و وارد کردن اشتباه 9 مرتبه رمز، دریافت رمز پویای جدید را به مدت 24 ساعت، مسدود خواهد نمود 


آیکون دریافت رمز پویای کارت عابربانک سپه از طریق سامانه هریم بانک مرکزی در درگاه‌های پرداخت غیرحضوری  دریافت رمز پویای کارت عابربانک سپه از طریق سامانه هریم بانک مرکزی در درگاه‌های پرداخت غیرحضوری  آیکون دریافت رمز پویای کارت عابربانک سپه از طریق سامانه هریم بانک مرکزی در درگاه‌های پرداخت غیرحضوریسامانه «هریم‌» یا سامانه «هدایت رمز یک‌بارمصرف»، کانال ارتباطی بین ابزارهای پذیرش و بانک صادرکننده کارت برای ارسال و دریافت رمز پویای کارت مشتری است. تمامی ابزارهای پذیرش غیرحضوری ازجمله درگاه پرداخت‌ اینترنتی‌، تلفنی، اپلیکیشن‌های موبایلی و درگاه‌های غیرحضوری بانکی می‌بایست به سامانه «هریم» متصل ‌شوند. 
در زمان انجام هر تراکنش کارتی اعم از خرید‌، پرداخت قبض، انتقال وجه و... توسط مشتری، هنگامی‌که نیاز به ورود رمز دوم کارت می‌باشد با انتخاب گزینه «دریافت رمز» در درگاه پرداخت غیرحضوری، پیامی به بانک صادرکننده کارت از طریق سامانه «هریم» ارسال می‌شود تا بانک، رمز پویا را تولید و به شماره تلفن همراه صاحب کارت، که قبلاً در سامانه‌های بانک ثبت و توسط مشتری تأیید شده است، ارسال نماید. 
مشتری با وارد نمودن رمزی که از طریق بانک برای وی ارسال شده است، عملیات بانکی‏/پرداخت خود را به انجام می‌رساند. بدیهی است رمز ارسالی صرفاً برای همان تراکنش و به مدت حداکثر 60 ثانیه قابل استفاده است.
لازم به ذکر است، مشتریان می بایست حتماً با مراجعه حضوری به نزدیکترین شعبه بانک سپه، نسبت به تکمیل اقرارنامه تأیید شماره تلفن همراه خود، اقدام نموده تا امکان استفاده از سامانه «هریم» برای آنها فعال گردد. 

توجه 1: در زمان درخواست رمز پویا توسط مشتری در درگاه پرداخت غیرحضوری، از سرشماره اختصاصی بانک سپه به شماره 6715014 به شماره تلفن همراه تأیید شده مشتری، رمز یکبارمصرف ارسال می شود. 

توجه 2: سامانه «هریم» فقط برای شماره کارتهای بانک سپه عملیات ارسال رمز را مدیریت می کند که آن شماره کارت توسط مشتری در سامانه بانک سپه فعال سازی شده است. برای این منظور، مشتری می بایست از طریق کد دستوری پیامکی زیر و ارسال به سرشماره 6715014، نسبت به فعال سازی رمز پویا برای کارت عابربانک سپه خود اقدام نماید: 

ایکون فعال‌سازی رمز پویا برای کارتفعال‌سازی رمز پویا برای کارت


شماره شانزده رقمی کارت * کد ملی *1

نمونه

3700...5892*0123456789*1
نمونه پیامک ارسالی فعال‌سازی رمز پویا برای کارت

 

آیکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق سامانه پیامکی (SMS)  روش 1: فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق سامانه پیامکی (SMS) ایکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق سامانه پیامکی (SMS)

آیکون فعال‌سازی رمز پویا برای کارتفعال‌سازی رمز پویا برای کارت


شماره شانزده رقمی کارت * کد ملی *1

نمونه

3700...5892*0123456789*1
نمونه پیامک ارسالی جهت فعال‌سازی رمز پویا برای کارت

 

آیکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق کد دستوری USSD   روش 2: فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق کد دستوری USSD آیکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق کد دستوری USSD
 

شماره گیری کد دستوری #63*763* از طریق تلفن همراه و سپس ارسال عدد 1 
مشتری با انتخاب این گزینه و ورود کد ملی‏/ کد فراگیر و شماره کامل کارت بانکی خود، می‌تواند رمز پویای کارت خود را فعال ‌نماید. 

توجه: برای ورود اطلاعات در منوهای USSD می‌بایست صفحه کلید (کیبورد) دستگاه مشتریان به زبان لاتین باشد. 


 

آیکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق دستگاه عابربانک (ATM) سپه   روش 3: فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق دستگاه عابربانک (ATM) سپه  آیکون فعال‌سازی رمز پویای کارت‌های بانک سپه از طریق دستگاه عابربانک (ATM) سپه
 

کارتی که در نظر دارید رمز پویای آن را فعال نمائید، در دستگاه عابربانک سپه (ATM) قرار داده و پس از ورود رمز اول کارت خود، از صفحه اول نمایشگر، گزینه «سایر خدمات» و سپس گزینه «عملیات رمز» را انتخاب کنید. در این مرحله می‌بایست شماره تلفن همراه ١١ رقمی خود را دوبار وارد و تأیید نمائید. در صورتی که شماره موبایل وارد شده با شماره موبایل ثبت شده در سامانه مرکزی بانک سپه (CIF) یکسان باشد، : «عملیات با موفقیت انجام شد» نمایش داده می‌شود؛ در غیر این صورت پیام: «مشتری گرامی، شماره تلفن همراه شما در سامانه یافت نشد» بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود و مشتری می‌بایست به شعبه مراجعه و اطلاعات شماره موبایل خود را اصلاح نماید. 


تصویر مراحل فعال سازی دریافت رمز پویا از طریق دستگاه‌های خودپرداز