تصویر عنوان صفحه

اداره کل بانکداری تجاری

چاپ
ظفر  محمدی  مدیر اداره کل بانکداری تجاری

اداره کل بانکداری تجاری

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرظفر  محمدی
آیکون تلفنتلفن84433187 - 021
آیکون نمابرنمابر 88190852 - 021
آیکون ایمیلایمیلbankdaritejari@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه ده

معاونین

محمدرضا  راستی محمدرضا  راستی
بیژن  محمدی بیژن  محمدی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
بخش بندی و ارزشگذاری مشتریان شرکتی، هماهنگی و تعامل بهینه با سایر واحدها به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای اجرائی مشتریان شرکتی، برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با مشتریان شرکتی، طراحی و ارائه خدمات و محصولات مورد نیاز ایشان و متناسب با ارزش مشتریان.