اداره کل بانکداری تجاری

چاپ

اداره کل بانکداری تجاری

نام مدیرظفر  محمدی
تلفن84433187 - 021
نمابر 88190852 - 021
ایمیلbankdaritejari@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه ده

معاونین

محمدرضا  راستی
بیژن  محمدی


اهم وظایف
بخش بندی و ارزشگذاری مشتریان شرکتی، هماهنگی و تعامل بهینه با سایر واحدها به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای اجرائی مشتریان شرکتی، برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با مشتریان شرکتی، طراحی و ارائه خدمات و محصولات مورد نیاز ایشان و متناسب با ارزش مشتریان.