تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه یک

چاپ
حسین  صفری

مدیریت امور ناحیه یک

نام مدیرحسین  صفری
تلفن ---
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

ابراهیم  حکیم فعال ابراهیم  حکیم فعال
جواد  غیاثوند جواد  غیاثوند


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.