اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه یک

چاپ
حسین  صفری

مدیریت امور ناحیه یک

نام مدیرحسین  صفری
تلفن 35911613 - 021
نمابر 88661378 - 021
ایمیل
کد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، ساختمان الوند، طبقه دهم جنوبی 

معاونین

ابراهیم  حکیم فعال ابراهیم  حکیم فعال
جواد  غیاثوند جواد  غیاثوند


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.