تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه دو

چاپ
احمدرضا  بیاتی اشگفتکی

مدیریت امور ناحیه دو

نام مدیراحمدرضا  بیاتی اشگفتکی
تلفن ---
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه ---

معاونین

مسعود  حاتم وند مسعود  حاتم وند
زهرا  سلطانی زهرا  سلطانی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.