اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه دو

چاپ
احمدرضا  بیاتی اشگفتکی

مدیریت امور ناحیه دو

نام مدیراحمدرضا  بیاتی اشگفتکی
تلفن 35911622 - 021
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، ساختمان الوند، طبقه دهم شمالی 

معاونین

زهرا  سلطانی زهرا  سلطانی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.