اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه سه

چاپ
علیرضا  نقوی مقدم

مدیریت امور ناحیه سه

نام مدیرعلیرضا  نقوی مقدم
تلفن 35911623 - 021
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1516667111
آدرستهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، ساختمان الوند، طبقه نهم جنوبی

معاونین

رضا  میرزاحسینی رضا  میرزاحسینی
نعمت اله  نقاشیان نعمت اله  نقاشیان


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.