تصویر عنوان صفحه

مرابحه

چاپ

     مرابحه
 
مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده (بانک)، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یک درصد اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین  مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- امکان اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات و واگذاری آن به متقاضیان وجود دارد.
3- می‌توان اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی واگذار نمود.
4- قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی می رسد.
     * قیمت تمام شده حاصل قیمت خرید بعلاوه کلیه هزینه های مرتبط با خرید (حمل و نقل، انبارداری، بیمه و...) می باشد.
     * قیمت واگذاری نسیه حاصل قیمت واگذاری نقدی به علاوه سود دوران تقسیط می باشد.
5- مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
6- بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به صورت نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز می باشد.
7- در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید مبادرت به واریز مانده بدهی خود نماید، شعب مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه (سود دوران تقسیط) مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا. به وی اعطا نمایند.
8- شعب مکلفند بابت تسهیلات اعطایی به متقاضیان با سررسید بیش از سه سال مبلغی به عنوان پیش دریافت (حداقل 10 درصد) اخذ نمایند.
9- بازپرداخت تسهیلات اعطایی در فعالیت‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
     الف- واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار و...، حداکثر 1 سال، درموارد خاص با اخذ مجوز از اداره کل تسهیلات قابل افزایش تا یک سال دیگر است.
     ب- خرید کالاهای با دوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی، حداکثر 3 سال، در موارد خاص با اخذ مجوز از اداره کل تسهیلات قابل افزایش تا دو سال دیگر است. مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای با دوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید.
     ج- مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید خودرو، حداکثر 5 سال است.

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- ارائه مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

سایر موارد :
1- شعب بایستی قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات، طبق نمونه مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند.
2- شعب مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد.
3- اخذ وثیقه و بیمه نمودن کالای مورد معامله، نظارت بر حسن اجرای تسهیلات و... تابع قوانین و مقررات جاری بالاخص بخشنامه شماره 3 اعتبارات بانک است.
4- مبنای محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک و مطابق با جدول عمر مفید وسایل، ماشین آلات و تأسیسات مندرج در بخشنامه شماره 3 اعتبارات خواهد بود.