تصویر عنوان صفحه

اداره کل مدیریت سرمایه گذاری و اوراق بهادار

چاپ
فاطمه  رضایی

اداره کل مدیریت سرمایه گذاری و اوراق بهادار

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرفاطمه  رضایی
آیکون تلفنتلفن 84431829 - 021
آیکون نمابرنمابر - 021
آیکون ایمیلایمیلsarmayegozari@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی
آیکون آدرسآدرستهران، خیابان گاندی، کوچه 23

معاونین

محمد  نجفی محمد  نجفی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
تشکیل و بروزرسانی سیستم اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های تابعه، وابسته و تملیکی و سهام بانک، مطالعه، بررسی وتحقیق مداوم در خصوص توسعه مشارکت‌های بانک، تهیه و تنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز در ارتباط با سرمایه‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها، تحلیل و بررسی طرح‌های مشارکتی ارایه شده به بانک و... .