اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

درگاه پرداخت تلفنی (TPG)

چاپ
درگاه پرداخت تلفنی (Telephone Payment Gateway)

سیستمی است که در حوزه سرویس های پرداخت و خرید در بستر تلفن گویا، بین دستگاه تلفن ثابت مشتری و سیستم تلفن گویای شرکت یا سازمان مربوط قرار می گیرد. بدین نحو که شرکت‌های خدماتی که روال‌های صدور و پرداخت قبض را به صورت تلفنی پیاده‌سازی نموده‌ و دارای تلفن‌گویا (IVR) هستند، برای انجام عملیات پرداخت غیرحضوری به بانک متصل می‌شوند. به عبارت دیگر پرداخت تلفنی، بخش پرداخت فرآیند IVR بوده که اطلاعات محرمانه کارت مشتری نیز در این سامانه دریافت می شود.

خدمات و مزایا :
- ایجاد بستر پرداخت غیرحضوری قبوض مربوط به کسب و کار مربوط برای مشتریان و مشترکین شرکت‌های خدمات‌دهنده.
- افزایش کانال‌های دسترسی برای پرداخت‌های مرتبط با کسب و کار آنها (فروش کالا و خدمات).
- تسهیل و تسریع در دستیابی به مبالغ ناشی از فروش کالا و خدمات.

شرایط و ضوابط:
1. دارا بودن تلفن گویای آماده مرتبط با کسب و کار متفاضی
2. امکان هدایت تماس‌ها به سمت درگاه پرداخت تلفنی بانک
3. پذیرش و پیاده‌سازی مدل ارتباطی بانک برای انجام تراکنش‌های پرداخت
4. تبعیت الگوریتم تولید شناسه قبوض یا شناسه پرداخت آنها از الگوریتم کهاب بانک مرکزی ج. ا.ا برای تراکنش های شتابی (برای تراکنش های داخلی که حساب مبدا و مقصد تراکنش بانک سپه است این شرط ضرورت ندارد.)
5. انعقاد قرارداد مربوط به بانک