تصویر عنوان صفحه

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی

نام مدیرسیدعلیرضا هاشمی
تلفن 84433054 و 88647181-021
نمابر 86088308 - 021
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه- طبقه دوازدهم

معاونیناهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.