اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

کارت عابربانک عکسدار

چاپ
کارت عابربانک عکسدار

در راستای افزایش کاربری کارت‌های عابربانک، امکان عکس­دار نمودن این کارت‌ها فراهم گردیده و کارت‌های مذکور به صورت دو منظوره به عنوان کارت بانکی و کارت شناسایی، قابلیت صدور و استفاده برای کارکنان سازمانها، شرکتها و مؤسسات خواهد داشت.
کارت عابربانک سپه، یکی از انواع کارت های بانکی (از نوع Debit Card) است که به سپرده مفتوحه به نام صاحب حساب، متصل بوده و دسترسی به موجودی حساب و دریافت خدمات بانکی را برای دارنده کارت از طریق کانال های مختلف (شعبه، اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، دستگاه عابربانک، کیوسک بانکی، پایانه های فروش) فراهم می نماید.
کارت عابربانک، یکی از انواع کارت های بانکی است که برای دارندگان انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت صادر می شود. این نوع کارت به نام صاحب حساب و با تاریخ انقضای 3 سال و شماره سریال کارت اختصاصی صادر می شود.


خدمات و مزایا:
- با توجه به امکان درج اطلاعات پرسنلی بر روی کارت­ عابربانک عکس­دار، کارت­های یادشده می­ توانند به عنوان جایگزین کارت­های پرسنلی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مورد استفاده قرار گیرند. بدین لحاظ استفاده از این کارت­ها منجر به کاهش هزینه­ های آن­ها خواهد شد.
- اطلاعات کارت شناسایی می‌تواند شامل شماره پرسنلی، نام سازمان و هر شرح دلخواهی با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی کارت برای درج اطلاعات باشد. (درج حروف حداکثر تا 28 کاراکتر امکان‌پذیر است)
- صدور و تمدید این کارت‌ها به صورت متمرکز انجام می‌پذیرد.
- صدور این کارت‌ها صرفاً بر اساس درخواست‌های گروهی امکان‌پذیر است و در حال حاضر اجابت درخواست انفرادی صدور کارت عابربانک عکس­دار میسر نمی‌باشد.
- هزینه و کارمزد صدور کارت‌های یادشده 50.000 ریال به ازای هر کارت است که به صورت کلی از حساب سازمان/ مؤسسه/ شرکت متقاضی کسر خواهد شد.
- کارت‌های عابربانک عکس­دار با طرح دلخواه سازمان‌ها/ شرکت‌ها و مؤسسات و با لوگوی مشترک بانک و متقاضی صادر می‌گردد. 
- برداشت از حساب و انتقال وجه به سایر حسابهای مشتری در بانک سپه یا حساب سایر بانکها، علاوه بر هر یک از شعب بانک صادرکننده، از طریق دستگاه های عابربانک (ATM)، کیوسک بانکی، پایانه های فروش (POS) بانک صادرکننده و سایر بانک های عضو شبکه شتاب نیز فراهم می باشد.
- امکان واریز و انتقال وجه به کارت عابربانک عکسدار همانند سایر کارتهای عابربانک، با استفاده از کارتهای داخلی (صادره بانک سپه) و کارتهای سایر بانکهای عضو شبکه شتاب و از طریق کلیه درگاه های حضوری و غیرحضوری وجود دارد.
- برای دسترسی به موجودی حساب از طریق کارت عابربانک عکسدار، علاوه بر کارت، وارد نمودن رمز آن نیز در سامانه مورد نظر الزامی است و این امر می تواند هنگام مفقودی و سرقت کارت، از سوءاستفاده های احتمالی سایر افراد جلوگیری نماید.
- امکان اطلاع رسانی کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق کارت عابربانک عکسدار، بر روی تلفن همراه مشتری، با فعال سازی سرویس پیامک آنی برای حساب وجود دارد.
- در صورت همراه نداشتن کارت عابربانک عکسدار، برداشت وجه از حساب می تواند از طریق مراجعه به شعبه و تکمیل فرم «درخواست واریز/ برداشت» و پس از تطبیق امضای وی با نمونه امضای موجود در سیستم، انجام شود.

شرایط استفاده:
به منظور فعال­سازی درگاه­ های غیرحضوری (اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک) برای دارندگان کارت­های عابربانک عکس­دار، هر فرد می ­بایست به شعبه مراجعه نموده و شخصاً فرم درخواست خدمات غیرحضوری را تکمیل نماید. بدیهی است رمزهای استفاده از درگاه‌های غیرحضوری باید به خود فرد تحویل گردد.

سایر موارد : امکان غیرفعال نمودن کارت عابربانک توسط مشتری، از طریق شعبه و درگاه های غیرحضوری فراهم می باشد، لیکن فعال نمودن مجدد کارت و صدور کارت و رمز المثنی صرفاً از طریق مراجعه به شعبه میسر است. بر این اساس در صورت اعلام مفقودی و سرقت کارت عابربانک از سوی مشتری به شعبه، بایستی پس از احراز هویت ایشان و تکمیل «فرم درخواست خدمات کارت و رمز» توسط وی، کارت عابربانک از طریق سیستم شعبه در وضعیت غیرفعال قرار گیرد. در این وضعیت تمامی سرویس های کارت در کلیه سامانه های بانک برای کارت مورد نظر غیرفعال شده و در صورت قرار گرفتن کارت در دستگاه عابربانک یا کیوسک بانکی، کارت توسط دستگاه ضبط می شود.
همزمان با غیرفعال نمودن کارت عابربانک، در صورت تقاضای دریافت کارت جدید از سوی فرد، فرآیند تمدید کارت نیز با اخذ کارمزد مربوط انجام می شود اما با توجه به طرح خاص کارت عابربانک عسکدار برای هر سازمان/ مؤسسه/ شرکت، امکان صدور آنی کارت میسر نیست.