تصویر عنوان صفحه

طرح سرافرازان

چاپ

     طرح سرافرازان
 
بانک سپه به منظور ارج نهادن به خدمات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا به عنوان مشتریان وفادار، اقدام به ارائه طرح سرافرازان نموده است. در این طرح به مشمولین، تا سقف فردی 100 میلیون ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه وفق شرایط و ضوابط جاری بانک، اعطا می‌شود.
 
شرایط و ضوابط :
1- مشمولین این طرح صرفاً بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا ساکن در شهرستان‌ها می‌باشند که حقوق خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند.
2- در این طرح براساس میانگین حساب حقوقی افراد تا 2 برابر میانگین دوماهه حساب کوتاه مدت و تا 3 برابر میانگین دوماهه حساب قرض‌الحسنه تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات کارت اعتباری با مدت بازپرداخت 36 ماهه وفق ضوابط جاری پرداخت می‌شود.
3- نرخ تسهیلات 18 درصد با ضمانت یک نفر بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا.ا با رعایت سایر مقررات می‌باشد.
* توجه: چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک سپه استفاده کرده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری وجود ندارد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح سرافرازان
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه
3- پرینت میانگین 2 ماهه حساب و هم‌چنین فیش حقوقی جهت مشخص نمودن توان پرداخت اقساط فرد در پرونده تسهیلاتی
 
سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.