اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

پاسخ پرسشهای متداول در مورد طرح ادغام

چاپ
 
 

- وضعیت ارائه تسهیلات در شعب بانک های ادغامی به چه صورت است؟ 
پس از ادغام نهایی اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات وفق سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک متبوع می باشد. 


- شرایط ضمانت تسهیلات پس از ادغام به چه صورت است؟ 
پس از ادغام نهایی اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات وفق سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک متبوع و فصل چهارم بخشنامه شماره 3 اعتبارات می باشد. 


- آیا امکان دریافت تسهیلات ازدواج در شعب بانک های ادغامی وجود دارد؟ 
بعد از ادغام بانک ها و ابلاغ بودجه از طرف بانک مرکزی و تعیین شعب متولی امکان وجود دارد. 


- آیا با ادغام بانک ها جرایم تسهیلات مشمول بخشودگی جرایم می شوند؟ 
پس از ادغام عملی و نهایی براساس مفاد آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغیه از سوی بانک مرکزی و مفاد قراردادی منعقده فی مابین مشتری و بانک مربوطه مراتب قابل بررسی و اعمال نظر می باشد. 


- پس از ادغام تسهیلات ارزی ارائه می گردد؟ طریقه دریافت چگونه است؟ 
در حال حاضر گشایش اعتبارات اسنادی/ صدور حواله های ارزی ـ کالایی و ثبت بروات توسط شعب ارزی منتخب بانک سپه انجام می شود و ارائه سایر خدمات ارزی به مشتریان کما فی السابق و وفق دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا ناظر بر موضوع و رویه های متعارف بانک های ادغامی توسط آن بانک ها امکان پذیر می باشد. پس از ادغام نیز از ظرفیت شعب بانک های ادغام شونده برای پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان استفاده می گردد. 


- نحوه دریافت خدمات ارزی پس از ادغام چگونه است؟ 
در حال حاضر انجام فعالیت های ارزی محدود به شعب ارزی بانک سپه می باشد و پس از ادغام چنانچه شعبی از بانک های ادغامی به عنوان شعب ارزی انتخاب شوند، فرآیند و دستورالعمل های مربوطه به آنها ابلاغ خواهد شد. 


- شعب ارزی کلیه شعب بانک های ادغامی را معرفی نمایید؟ 
در حال حاضر بانک سپه دارای 357 شعبه ارزی می باشد و هنوز تصمیمی در خصوص افزایش تعداد شعب ارزی پس از ادغام اتخاذ نگردیده است. پس از ادغام نهایی و یا بررسی و تعیین شاخص های لازم برای اعطای مجوز فعالیت ارزی در سقف تعداد شعب ارزی فعلی توسط ادارات و اداره کل تشکیلات و روشها، امکان دارد شعبی از بانک های ادغامی برای انجام فعالیت های ارزی معرفی خواهند شد. 


- وضعیت سهام افرادی که موفق به فروش سهام خود در موعد مقرر نشده اند، چه می شود؟ 
در خصوص سهامداران حقیقی و حقوی غیر وابسته که در زمان تعیین شده برای واگذاری سهام خود مراجعه ننموده اند مبلغ معادل ارزش کارشناسی تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی در حساب بستانکار، جداگانه نزد بانک سپه نگهداری می شود و در زمان مراجعه ذی نفع متعاقب اتمام ارزش گذاری با ایشان تسویه خواهد شد. 


- چه زمانی سهامداران می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند؟ 
پس از اتمام فرآیند ارزش گذاری و تعیین قیمت سهام توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری، که نحوه پرداخت و زمان آن متعاقباً به نحو مقتضی به عموم اطلاع رسانی خواهد شد. 


- آیا امکان خرید سهام پس از ادغام وجود دارد؟ توضیح دهید؟
خیر، کلیه سهام بانک سپه، سهامی خاص است و تنها سهامدار آن دولت محترم جمهوری اسلامی ایران است. 


- با توجه به عدم تصمیم گیری در خصوص وضعیت سهام در مجمع عمومی بانک ها و موسسات، امکان برگزاری مجدد مجمع عمومی وجود دارد؟ 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک های ادغام شونده، برای تصویب صورت مالی آنها مستلزم اخذ مجوز از مراجع نظارتی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته چهار نفره ادغام) می باشد که تا کنون مجوز مزبور صادر نشده است. 


- نرخ سود سپرده ها قبل از ادغام و پس از آن چه تغییری می کند؟
نرخ سود سپرده ها قبل از ادغام به قوت خود باقیست و در صورت تغییر اطلاع رسانی خواهد شد و پس از ادغام با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی ج.ا.ا منعقد خواهد شد.

- زمان واریز سودها طبق روال قبل و در تاریخ معین خود واریز می شود یا همزمان با تاریخ ادغام تغییر می کند؟
تا اطلاع ثانوی واریز  سود طبق روال قبل خواهد بود و درصورت تغییر اطلاع رسانی خواهد شد.

- آیا محدودیتی در برداشت از سپرده ها پس از ادغام وجود دارد؟ چه نوع محدودیتی هایی؟
پس از ادغام محدودیتی در برداشت از سپرده ها وجود نداشته و وفق ضوابط ، دستورالعمل ها و قونین مربوطه انجام خواهد شد.

- روال صندوق های سرمایه گذاری و نرخ سود آنها با ادغام دچار چه تغییراتی می شود؟
با عنایت به اینکه صندوق های سرمایه گذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد لذا نرخ سود پرداختی آنها مرتبط با موضوع ادغام نبوده و تغییری نخواهد داشت.


- آیا شماره حساب سپرده ها تغییر می کند؟وضعیت دفترچه حساب ها به چه صورت می شود؟
شماره حساب سپرده ها در واحدهای ادغام شونده ،تازمان استفاده از سیستم های فعلی به روال قبل بوده و پس از ادغام و یکپارچه سازی سیستم های بانکی شماره حساب سپرده ها تغییر خواهد کرد و مراتب به نفع مقتضی به تمامی مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است متعاقب تغییر شماره حساب سپرده ها دفترچه های مربوط به صورت متحدالشکل چاپ و در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.


- وضعیت قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک های ادغامی چه می شود؟
پس از ادغام نیز قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه وفق مقررات بانک مرکزی انجام خواهد شد.


- نحوه دریافت خدمات ارزی پس از ادغام به چه صورت است؟
با عنایت به اینکه پس از ادغام مجموعه واحدهای ادغامی در قالب بانک سپه ادامه فعالیت می دهد ارائه خدمات ارزی مطابق مقررات و قوانین موضوعه بانک مرکزی و سیاست ها و فرایندهای کاری بانک سپه خواهد بود.


- پرداخت کارمزد ارائه خدمات در شعب بانک های ادغامی به چه صورت است؟
مطابق ابلاغیه های بانک مرکزی ج.ا.ا کارمزد از مشتریان دریافت خواهد شد و در صورت ارائه تخفیف خاص اطلاع رسانی می شود.


- وضعیت استفاده از کانال های خدمات نوین( همراه بانک، اینترنت بانک ، ...) در بانک های ادغامی به چه صورت است؟
وضعیت استفاده از کانالهای خدمات نوین تا اطلاع ثانوی مطابق رویه های موجود است و درصورت تغییر اطلاع رسانی خواهد شد.


- یکپارچه سازی کانال های ارتباطی چه زمانی انجام می شود؟
تمهیدات لازم درخصوص فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای یکپارچه سازی کانالهای ارتباطی واحدهای ادغامی درحال انجام است.


- امکان برداشت وانجام عملیات بانکی با کارت های قبلی وجود دارد یا می بایست کارت جدید دریافت می شود؟
در حال حاضر امکان برداشت و انجام عملیات بانکی با کارتهای موجود هر یک از واحدهای ادغام شونده تا اطلاع ثانوی مطابق رویه های موجود است و درصورت تغییر اطلاع رسانی خواهد شد.


- موسساتی که متصل به شبکه شتاب نیستند، پس از ادغام چه وضعیتی خواهند داشت؟
با توجه به تمهیدات اتخاذشده ، کلیه شعب واحدهای ادغامی پس از ادغام خدمات شتابی به مشتریان ارائه خواهند نمود.


- نحوه پیگیری تراکنش های ناموفق قبل و بعد از ادغام به چه صورت است؟
پیگیری تراکنش های ناموفق قبل از ادغام طبق رویه های موجود هر بانک بوده و پس از ادغام طبق رویه بانک سپه خواهد بود که متعاقبا به مشتریان اعلام خواهد شد.


- نام و کد کلیه شعب بانک های ادغامی را ارائه نمایید؟
در حال حاضر نام و کد شعب واحد های ادغام شونده به تفکیک بانکها از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا قابل احصاء بوده و پس از ادغام ، لیست کلیه شعب بانک سپه (شامل شعب واحدهای ادغام شونده)، از سایت بانک سپه و بانک مرکزی ج.ا.ا قابل دریافت خواهد بود.


- آدرس و تلفن کلیه شعب بانک های ادغامی را ارائه نمایید؟
در حال حاضر آدرس و تلفن شعب واحدهای ادغام شونده به تفکیک بانک ها از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا قابل احصاء بوده و پس از ادغام ، آدرس و تلفن کلیه شعبه بانک سپه (شامل شعب واحدهای ادغام شونده)، از سایت بانک سپه و بانک مرکزی ج.ا.ا قابل دریافت خواهد بود.


- ساعت کاری کلیه شعب بانک های ادغامی را ارائه نمایید؟
ساعت کاری کلیه شعب واحدهای ادغام شونده در حال حاضر وفق روال گذشته است. لیکن پس از ادغام، ساعت کاری واحدهای یاد شده، تابع ضوابط بانک سپه خواهد بود.


- شعب ارزی کلیه شعب بانک های ادغامی را معرفی نمایید؟ 
در حال حاضر نام و کد شعب ارزی واحدهای ادغام شونده به تفکیک بانک ها از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا قابل احصاء بوده و پس از ادغام ، لیست کلیه شعب ارزی بانک سپه (شامل شعب واحد های ادغام شونده ) ، از سایت بانک سپه و بانک مرکزی ج.ا.ا قابل دریافت خواهد بود.


- شعب ارائه دهنده به افراد کم توان، ناتوان، نابینا، و دارای شرایط خاص رامعرفی نمایید؟
از طرف بانک سپه و انصار نام شعب مورد نظرمتعاقباٌ اعلام خواهد شد. 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/12/20