تصویر عنوان صفحه

طرح باران 2

چاپ

طرح باران 2 بانک سپه

در این طرح تمامی متقاضیان (مشتریان حقیقی و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون دسته چک - متمرکز) و با حداقل موجودی 10 میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و حداقل موجودی 500 میلیون ریال برای اشخاص حقوقی افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 300 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.

شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی / حقوقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
2- انجام عملیات برداشت و واریز از سوی دارندگان حساب ویژه طرح «باران 2» در طول دوره سپرده گذاری امکانپذیر است.
3- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
4- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
5- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
6- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
7- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
8- حداکثر مهلت مشتری برای مراجعه به بانک و استفاده از اولویت دریافت تسهیلات طرح حاضر 18 ماه پس از تاریخ افتتاح حساب می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری پس از تاریخ مهلت تعیین شده برای دریافت تسهیلات مراجعه نماید بانک هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت تسهیلات به مشتری نخواهد داشت.
9- انتقال امتیاز اولویت دریافت تسهیلات طرح برای اشخاص حقیقی دارنده حساب طرح حاضرصرفاً به یکی از بستگان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) دارنده حساب امکانپذیر است
10- از محل هر فقره حساب مشتریان حقیقی طرح، صرفاً یک فقره تسهیلات قابل پرداخت می باشد.
11- در صورت بستن حساب و یا کاهش مانده حساب به مبلغی کمتر از حداقل های تعیین شده در قرارداد، امتیاز بهره‌مندی از تسهیلات به‌صورت سیستمی صفر شده و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.
12- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
13- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:
 
مدت ماندگاری سپرده  امتیاز تسهیلات متعلقه بر حسب مبلغ 
240 روز  120 درصد
210 روز  110 درصد
180 روز  100 درصد
150 روز  80   درصد
120 روز  60   درصد
90  روز  40   درصد
60  روز  25   درصد
30  روز  10   درصد
20  روز  3    درصد
10  روز  1    درصد
1   روز 0.05 درصد
 
 
نوع تسهیلات براساس
مدت زمان بازپرداخت
درصد تسهیلات پرداختی
نسبت به امتیاز کسب شده
نرخ سود تسهیلات
تسهیلات 36 ماهه 20 % 2 %
30 % 9 %
40 % 12 %
50 % 15 % 
60 % 16 % 
70 % 17 % 
100 % 18 %
تسهیلات 24 ماهه 30 % 3 % 
40 % 7 % 
50 % 10 % 
60 % 12 %
70 % 14 %
80 % 15 %
90 % 16 %
100 % 17 %
تسهیلات 12 ماهه 60 %  2 % 
70 % 5 %
80 % 7 %
90 % 9 %
100 % 10 %
 

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح باران 2 (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.

سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.

جستجوی شعب صادرکننده آنی کارتجستجوی شعب صادرکننده آنی کارت