تصویر عنوان صفحه

معاونت اعتباری و وصول مطالبات

چاپ
حامد  هیئت داودیان

معاون مدیرعامل در حوزه اعتباری و وصول مطالبات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرحامد  هیئت داودیان
آیکون تلفنتلفن88646824
آیکون نمابرنمابر88646860
آیکون ایمیلایمیلheiat@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه 13 

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .