اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

معاونت پشتیبانی

چاپ
عیسی  کاظم نژاد

معاون مدیرعامل در حوزه پشتیبانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرغلامحسین  صباغی
آیکون تلفنتلفن 88876978
آیکون نمابرنمابر 84431670
آیکون ایمیلایمیل gh.sabaghi@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی 1516667111
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، پلاک 54، ساختمان الوند، طبقه یازدهم

مدیر امور اجرایی

مدیر امور اجرایی مدیر  امور اجرایی

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .