تصویر عنوان صفحه

اداره کل املاک

چاپ
حمید  نصرالهی

اداره کل املاک

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستحمید  نصرالهی
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه ---

معاونین

احسان  بیطرف احسان  بیطرف


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---