اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل املاک

چاپ
حمید  نصرالهی

اداره کل املاک

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستحمید  نصرالهی
آیکون تلفنتلفن 35911519 - 021
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1516667111
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، پلاک 54، ساختمان الوند، طبقه سوم شمالی

معاونین

احسان  بیطرف احسان  بیطرف


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---