اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل املاک

چاپ
غلامرضا احمدی

اداره کل املاک

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرغلامرضا  احمدی
آیکون تلفنتلفن 86762040 و 86762042 - 021
آیکون نمابرنمابر 86762004 - 021
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1516658811
آیکون آدرسآدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، کوچه سی و یکم، پلاک 21

معاونین

امیر ابریشم فروشان اصل امیر  ابریشم فروشان اصل
احسان  بیطرف احسان  بیطرف
شهرام ناصری شهرام  ناصری


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---