اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی سیستمی

چاپ
حمید  ورمزیاری

اداره کل بازرسی سیستمی

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستحمید  ورمزیاری
آیکون تلفنتلفن22770016 - 021
آیکون نمابرنمابر22770136 - 021
آیکون ایمیلایمیلvarmazyari@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1666943613
آیکون آدرسآدرس تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم)، پلاک 182، طبقه پنجم

معاونین

رضا رضایی حسین آبادی رضا  رضایی حسین آبادی 
مجتبی زهره وند مجتبی  زهره وند 
سیامک ناصری سیامک  ناصری


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
پایش و ارزیابی سیستمی تمامی عملیات بانکی