اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل بازرسی سیستمی

چاپ
حمید  ورمزیاری

اداره کل بازرسی سیستمی

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستحمید  ورمزیاری
آیکون تلفنتلفن22770016 - 021
آیکون نمابرنمابر22770136 - 021
آیکون ایمیلایمیلvarmazyari@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1666943613
آیکون آدرسآدرس تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم)، پلاک 182، طبقه پنجم

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
پایش و ارزیابی سیستمی تمامی عملیات بانکی