اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل زیرساخت و شبکه

چاپ
مهدی  سلیمی

اداره کل زیرساخت و شبکه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمهدی  سلیمی
آیکون تلفنتلفن66744974 - 021
آیکون نمابرنمابر66741387 - 021
آیکون ایمیلایمیلsalimi@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

سهیل حاتمی سهیل  حاتمی 


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
1. انجام اقدامات لازم به منظور شناخت اهداف، استراتژی ها و سیاست های بانک در حوزه زیرساخت و شبکه؛ 2. مطالعه و انجام اقدامات لازم به منظور بررسی فناوری های نوین حوزه زیرساخت، مرکز داده و شبکه؛ 3. پشتیبانی و نگهداشت زیرساخت فناوری اطلاعات و مرکز داده و ارتباط و هماهنگی با شرکت‌های طرف قرارداد به منظور رفع اشکالات سخت‌افزاری؛ 4. نظارت بر پیاده سازی، به روز رسانی، بهینه سازی و مستندسازی اقلام و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه؛ 5. طراحی، پیاده سازی و به روزآوری معماری مراکز داده بانک (اصلی، پشتیبان و بحران)؛ 6. اقدام در زمینه بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه مأموریت های محوله با توجه به محدودیت ها و تنگناها و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد بانک.