اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل زیرساخت و شبکه

چاپ
مهدی  سلیمی

اداره کل زیرساخت و شبکه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمهدی  سلیمی
آیکون تلفنتلفن66744974 - 021
آیکون نمابرنمابر66741387 - 021
آیکون ایمیلایمیلsalimi@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1136955611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

معاونین

 معاون اداره ---


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
1. انجام اقدامات لازم به منظور شناخت اهداف، استراتژی ها و سیاست های بانک در حوزه زیرساخت و شبکه؛ 2. مطالعه و انجام اقدامات لازم به منظور بررسی فناوری های نوین حوزه زیرساخت، مرکز داده و شبکه؛ 3. پشتیبانی و نگهداشت زیرساخت فناوری اطلاعات و مرکز داده و ارتباط و هماهنگی با شرکت‌های طرف قرارداد به منظور رفع اشکالات سخت‌افزاری؛ 4. نظارت بر پیاده سازی، به روز رسانی، بهینه سازی و مستندسازی اقلام و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه؛ 5. طراحی، پیاده سازی و به روزآوری معماری مراکز داده بانک (اصلی، پشتیبان و بحران)؛ 6. اقدام در زمینه بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه مأموریت های محوله با توجه به محدودیت ها و تنگناها و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد بانک.