تصویر عنوان صفحه

سند راهبرد مشارکت الکترونیکی شهروندان

چاپ
 
به نام خدا
 
سند «راهبرد مشارکت الکترونیکی شهروندان»


طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28‏/12‏/1395، شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند. لذا به منظور جلب مشارکت شهروندان و بالابردن سطح رضایت مندی مشتریان موارد ذیل مورد تصویب هیئت مدیره بانک سپه قرار گرفت؛
- بانک سپه در جهت خدمت رسانی بهتر و اطلاع از نظر شهروندان، حتی المقدور برخی از طرح ها و یا دستورالعمل های اداری مرتبط با حقوق افراد را پس از تأیید پیش نویس از طریق درگاه های الکترونیکی طی مدت دو هفته در اختیار عموم جهت اظهار نظر قرار داده و پس از دریافت انتقادات سازنده نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام خواهد نمود.
- بانک سپه به منظورشفاف سازی و مشارکت همه ذینفعان در سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای طرح ها، با بهرگیری از ظرفیت مشاوره ای نخبگان، متخصصان و مدیران و سازمانهای مردم نهاد،  توسعه بستر های مشارکت الکترونیکی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.
 

در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی، بانک سپه برخود لازم می داند نظرها، پیشنهادها و انتقادها آحاد مردم به ویژه از سوی نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران از طرق زیر دریافت ‌نماید.

درگاه‌های مشارکت عمومی:

- سامانه جامع نظام پیشنهادهای بانک سپه

- نظرسنجی از مشتریان

- صندوق نظرها و پرسشها

- سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

- قوانین و مقررات بانکی

- بیانیه توافق سطح خدمات (SLA) در تارنمای اطلاع رسانی بانک سپه

- تلفن مرکز ارتباط با مشتریان: 1557 

 

بانک سپه
تصویر عنوان صفحه

فرم مشارکت الکترونیک شهروندان