تصویر عنوان صفحه

خريد و فروش ارز

چاپ
خرید ارز از مشتریان

شرایط و ضوابط :
- خرید اسکناس به ارزهای دلار آمریکا و یورو به نرخ روزانه با هماهنگی اداره کل عملیات و خزانه داری ارزی.
- خرید ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین الملل از جمله حواله های ارزی و موجودی حساب های ارزی به ارزهای دلار آمریکا و یورو و به نرخ روزانه.
- خرید سایر اسعار پس از اخذ مجوزهای لازم بلامانع است.
- خرید باقیمانده ارز تخصیص داده شده به ثبت سفارش به علت عدم استفاده مشتری برای واردات کالا.

- خرید ارز بصورت اسکناس با هماهنگی اداره کل عملیات و خزانه داری ارزی بلامانع می باشد.
- همچنین خرید اسکناس و واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف 5.000 دلارآمریکا با رعایت مقررات پیشگیری از پولشوئی، مجاز می باشد.
- خرید ارز با نرخ آزاد طبق شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف - در مورد صادرات کالاهای غیرنفتی اخذ اظهارنامه صادراتی و استعلام کوتاژ صادراتی از گمرک.
ب - در مورد ارز نمایندگی‌های دیپلماتیک درخواست کتبی نمایندگی.
ج - در مورد سرمایه گذاری خارجی معرفی نامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
د - در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی قرارداد و تأییدیه صورت وضعیت انجام کار توسط کارفرما.

فروش ارز به مشتریان

شرایط و ضوابط :
فروش ارز بابت موارد ذیل صورت می پذیرد:
- ارز تخصیصی بابت واردات کالا.
- فروش ارز برای موارد تعیین شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی منوط به صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد.
- فروش ارز با نرخ آزاد برای موارد تعیین شده در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز :
ارائه پروفرما و طی مراحل اداری ثبت سفارش و ارائه درخواست تأمین ارز برای ارسال حواله، گشایش اعتبار.