اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

وصول چک های ارزی

چاپ
وصول چکهای ارزی

وصول چک های ارزی عهده سایر بانک های داخلی و خارجی در چهارچوب مقررات بانکی و پس از افتتاح حساب ارزی امکان پذیر است. مشتریان می توانند برای وصول وجه چک های ارزی خود به کلیه شعب ارزی این بانک مراجعه نمایند.