تصویر عنوان صفحه

اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی

چاپ
تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی

کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی که مطابق اساسنامه خود در طرح‌های تولیدی و صنعتی، معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق، انرژی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، حمل و نقل‌،‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرات کالاها و خدمات،‌ صدور خدمات فنی- مهندسی، گردشگری، نگهداری، بهداشت و درمان و آموزش و سایر موارد با تائید هیأت عامل صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌نمایند، مجاز به استفاده از تسهیلات مذکور می‌باشند.

ضوابط و شرایط:
1- نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس بخش مورد استفاده و منطقه محل اجرای طرح بین 4 تا 8 درصد در سال است.
2- تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح (اعم از ثابت و سرمایه در گردش) حداکثر معادل بخش ارزی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح خواهد بود.
3- سهم آورده متقاضی با توجه به نوع طرح، مالکیت و محل اجرای طرحبین 10 تا 30 درصد کل هزینه ریالی و ارزی طرح می‌باشد.
4- دوره تأمین مالی تسهیلات اعطایی برای دوره اجرا تا بهره برداری آزمایشی از طرح حداکثر 3 سال، دوره تنفس حداکثر 6 ماه و دوره بازپرداخت 5 سال (در مجموع 8 سال) می باشد.
توجه: این مدت براساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات، همچنین دستورالعمل ها و مصوبات هیأت امنای صندوق مزبور برای فعالیتها و مناطق خاص از 2 سال (برای سرماه در گردش) تا 10 سال در تغییر خواهد بود.
5- بازپرداخت تسهیلات به عین ارز خواهد بود.
6- رعایت مفاد قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت صادرات مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی توسط استفاده کننده از تسهیلات الزامی است. 
7- تبدیل تسهیلات ارزی به ریال در بازار داخلی برای متقاضی تسهیلات ممنوع است. 
8- پرداخت کارمزد تعهد به میزان 0.5 درصد مبلغ مسدودی (صرفاً برای یک بار و غیر قابل برگشت) به حساب صندوق بر ذمه متقاضی تسهیلات می باشد. 
9- نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها (نسبت مالکانه)، در زمان تسلیم درخواست متقضای به بانک در هر مقطع زمانی نباید از 20 درصد کمتر باشد.

مدارک مورد نیاز:
1- تصویر اسناد مالکیت زمین محل اجرای طرح و وثائق تسهیلات درخواستی یا قراردادهای واگذاری زمین منضم به نقشه های ثبتی (در صورتی که قبلاً تهیه شده است)
2- تصویر کروکی محل اجرای طرح و وثایق تسهیلات
3- گواهینامه های حاکی از بلامانع بودن انجام معامله نسبت به وثایق تسهیلات از نظر مقررات اصلاحات عرضی و ملی شدن جنگلها و مراتع
4- تصویر موافقت اصولی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز سازمان محیط زیست در مورد احداث یا توسعه طرح
5- تصویر موافقت وزارت نیرو در تأمین آب و برق یا قراردادهای مربوطه (در صورت نیاز به حفر و بهره‌برداری چاه موافقت وزارت نیرو الزامی است)
6- گواهی شهرداری در مورد مستغلات شهری که بعنوان وثیقه تسهیلات معرفی می‌شود مبنی بر عدم برخورد آنها با طرحها و نقشه‌های شهرداری الزامی است
7- تصاویر شناسنامه و کارت ملی
8- ارائه شناسه ملی
9- بیمه نامه
10- تصویر نقشه‌های ساختمانی و تأسیساتی طرح
11- پروفرمای کلیه تأسیسات طرح و ماشین‌آلات خط تولید که مشخص‌کننده قدرت، ظرفیت و قیمت آنها باشد همراه با مجوزهای لازم جهت گشایش اعتبار
12- یک نسخه از طرح توجیهی تهیه شده توسط متقاضی