تصویر عنوان صفحه

حساب های ارزی سرمایه گذاری مدت دار

چاپ
حساب های ارزی سرمایه گذاری مدت دار

افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی به ارزهای دلار آمریکا و یورو مجاز بوده و در خصوص سایر ارزها، هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل خزانه داری ارزی الزامی است. 
افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی در قالب سپرده های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله بوده و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و حداقل مانده معادل 1،000 دلار و 700 یورو می باشد.

شرایط و ضوابط :
- شرایط افتتاح حساب ارزی مشابه شرایط افتتاح حساب‌های ریالی در بانک می‌باشد.
- سود سپرده‌های مدت‌دار ارزی متناسب با بازدهی بکارگیری این منابع تعیین شده و به صورت ارزی (در خصوص حسابهایی که از محل آورده نقدی افتتاح شده‌اند)، واریز به حساب قرض‌الحسنه ارزی که به این منظور افتتاح گردیده است و یا افتتاح سپرده جدید (با در نظر گرفتن حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب) قابل پرداخت می‌باشد
- به سپرده‌های ارزی مدت دار مفتوحه از محل حواله، در صورت ابطال سپرده قبل از سررسید، متناسب با مدت توقف سپرده سود تعلق می‌گیرد. همچنین درصورت کاهش مبلغ یا ابطال سپرده های تودیعی نزد شعب بانک متبوع از محل اسکناس قبل از سررسید (با ماندگاری سپرده بیش از یکماه)، نرخ مورد عمل برای پرداخت سود سپرده ها اعم از دلار و یورو (فارغ از مدت سپرده گذاری)، صرفاً 0.25 درصد می باشد. ابطال سپرده مدت دار کمتر از یک ماه توقف موجودی در حساب، مشمول سود نمی گردد.

مدارک مورد نیاز :
الف) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی 
1- ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.
2- تکمیل فرم مشخصات و کارت قرارداد افتتاح حساب، قبول شرایط عمومی و امضای آن توسط متقاضی افتتاح حساب، نماینده یا وکیل قانونی.
ب) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی 
1- در اساسنامه شرکتها می بایست حق افتتاح حساب مربوطه برای شرکت پیش بینی شده باشد.
2- افتتاح حساب توسط صاحبان امضای مجاز شرکت طبق اساسنامه و آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی صورت می پذیرد واستفاده از آن فقط بوسیله افرادی که طبق شرایط مقرره مجاز به استفاده از حساب مزبور می باشد صورت می پذیرد.
3- احراز شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی برای صاحبان امضای مجاز شرکتها نیز الزامی می باشد.
4- افتتاح حساب برای شرکتها با ارائه مدارک لازم شامل شرکت نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس اولیه، صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر آخرین تغییرات حاصله و... و تعهد نامه ای مبنی بر تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و اعلام کتبی هرنوع تغییری به محض وقوع در اسناسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیأت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضای مجاز صورت می پذیرد.
تصویر عنوان صفحه

محاسبه سود سپرده های ارزی


  نوع سپرده:
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، نوع سپرده را «مدت دار» انتخاب نمائید.

  نوع ارز :

  مدت سپرده گذاری :
ارائه خدمت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ارزی روزشمار به مشتریان متوقف شده است. برای استفاده از محاسبه گر سود سپرده های ارزی، مدت سپرده گذاری را «3، 6، 9، 12 ماهه» انتخاب نمائید.

  سپرده گذاری از محل :

  نرخ سود قابل پرداخت :
0/75

  مبلغ سپرده :
حداقل مبلغ سپرده 1000 دلار/700یورو می باشد.محاسبه سود براساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و اطلاعات درج شده در این صفحه انجام پذیرفته و درصورت تکمیل دوره سپرده گذاری توسط مشتری، قابل انجام است. شایان ذکر است به آن دسته از سپرده هایی که کمتر از یک ماه در بانک ماندگاری داشته باشند، سودی تعلق نخواهد گرفت.