تصویر عنوان صفحه

حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی

چاپ
حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی

افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی به کلیه ارزهای مندرج در نرخنامه روزانه بانک که نرخ خرید و فروش برای آنها اعلام میگردد؛ ضمن هماهنگی با اداره کل عملیات و خزانه داری ارزی امکان پذیر است.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی و شرکت در قرعه کشی معادل 100 دلار آمریکا می باشد. حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک مشارکت داده می شوند.

شرایط و ضوابط :
- شرایط افتتاح حساب ارزی مشابه شرایط افتتاح حساب‌های ریالی در بانک می‌باشد.
- حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک مشارکت داده می شوند.

مدارک مورد نیاز:
الف) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
1- ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.
2- تکمیل فرم مشخصات و کارت قرارداد افتتاح حساب، قبول شرایط عمومی و امضای آن توسط متقاضی افتتاح حساب، نماینده یا وکیل قانونی .
ب) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1- در اساسنامه شرکتها می بایست حق افتتاح حساب مربوطه برای شرکت پیش بینی شده باشد.
2- افتتاح حساب توسط صاحبان امضای مجاز شرکت طبق اساسنامه و آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی صورت می پذیرد واستفاده از آن فقط بوسیله افرادی که طبق شرایط مقرره مجاز به استفاده از حساب مزبور می باشد صورت می پذیرد.
3- احراز شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی برای صاحبان امضای مجاز شرکتها نیز الزامی می باشد.
4- افتتاح حساب برای شرکتها با ارائه مدارک لازم شامل شرکت نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس اولیه، صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر آخرین تغییرات حاصله و... و تعهد نامه ای مبنی بر تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و اعلام کتبی هرنوع تغییری به محض وقوع در اسناسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیأت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضای مجاز صورت می پذیرد.
ج) شرایط افتتاح حساب برای اتباع خارجی
دارا بودن پروانه اقامت معتبر (برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران ارائه گذرنامه یا دیگر مدارک رسمی عکس دار کفایت می کند).