مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ارزی > حوالجات ارزی > حواله های ارزی صادره

حواله های ارزی صادره

چاپ
حواله های ارزی صادره (Outward Transfers)

ارسال حواله ارزی به سایر بانک‌ها از طریق تأمین وجه حواله به روش های زیر امکان‌پذیر است:
- تامین وجه حواله از محل حواله وارده یا وجوه نقدی به ارز
- تامین وجه حواله از محل حساب ارزی.

شرایط و ضوابط :
برای آگاهی از سایر جزئیات می‌توانید به نزدیکترین شعبه یا واحد ارزی بانک سپه مراجعه فرمایید.
 
مدارک مورد نیاز :
برای ارسال حواله، تکمیل فرم مربوطه الزامی است.