اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

حواله های ارزی وارده

چاپ
حواله های ارزی وارده (Inward Transfers)

کلیه مشتریان بانک اعم از دارندگان حساب و یا مشتریان فاقد حساب در بانک سپه می توانند از خدمات حواله های ارزی وارده در بانک سپه بهره مند گردند. خدمات مذکور عبارتند از:
- امکان واریز وجه حواله وارده به حساب های ارزی مشتری.
- امکان فروش ارز حواله وارده به بانک توسط مشتری به نرخ روز و یا تبدیل آن به سایر ارزها.
- افتتاح حساب از محل حواله وارده.
- صدور حواله ارزی از محل حواله وارده.

شرایط و ضوابط :
برای آگاهی از سایر جزئیات می‌توانید به نزدیکترین شعبه یا واحد ارزی بانک سپه مراجعه فرمایید.
 
مدارک مورد نیاز :
کنترل اطلاعات حواله با مشخصات مشتری و حساب وی.