تصویر عنوان صفحه

ضمانتنامه ارزی برای صادر كنندگان كالا و خدمات

چاپ
ضمانتنامه های بانکی ارزی صادراتی

ضمانت‌نامه بانکی قراردادی است که به‌موجب آن، بانک تعهد ضمانت‌خواه (مضمون‌عنه) را در مقابل ذی‌نفع (مضمون‌له) تضمین می‌نماید و متعهد می‌شود پس از درخواست مضمون‌له، طبق متن ضمانت‌نامه، وجه‌الضمان را به ذی‌نفع پرداخت نماید.
انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی صادراتی عبارتند از:
1- شرکت در مناقصه و مزایده (TENDER/BID BOND GUARANTEES)
2- حسن انجام کار (GOOD PERFORMANCE GUARANTEES)
3- پیش‌پرداخت (ADVANCE PAYMENT GUARANTEES)
4- استرداد کسور وجه‌الضمان (RETENTION [MONEY] GUARANTEES)
5- پرداخت (PAYMENT GUARANTEES)؛ به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات IDB و W.B
6- سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز

شرایط و ضوابط :
صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ..) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز :
1- درخواست کتبی حاوی اطلاعات کامل درخصوص موضوع ضمانت‌نامه (نوع، مبلغ، طرفین، سررسید، قابل تمدید بودن، متن مورد توافق ذینفع در صورت وجود)
2- اسناد مرتبط با مناقصه یا قرارداد یا ابلاغ ارجاع کار حسب مورد
3- گواهی تأیید صلاحیت انجام کار موضوع قرارداد از طرف معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا وزارتخانه مربوطه (صرفاً برای ضمانت‌نامه‌های مشمول آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)
4- تعهد نامه کتبی متقاضی مبنی بر پرداخت عین ارز مبلغ موضوع ضمانت‌نامه در صورت مطالبه ضمانتنامه توسط ذینفع ضمانت‌نامه
5- وثیقه مورد قبول بانک حسب مورد

سایر موارد :
فرایند صدور ضمانت‌نامه:
ابتدا درخواست متقاضی ضمانت‌نامه به همراه مدارک مثبته از طریق شعبه ممتاز مستقل و یا واحد ارزی مربوطه واصل و پس از بررسی‌های لازم به مدیریت شعب منطقه به‌منظور اخذ مصوبه کمیسیون اعتباری منطقه و یا کمیسیون عالی اعتبارات / هیأت مدیره بانک (در صورت نیاز) ارسال می‌شود. سپس فرم اطلاعات مربوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. (در صورت لزوم) به همراه مستندات و فرم اطلاعات مربوط به اخذ شماره ضمانت‌نامه از طریق مدیریت شعب منطقه به اداره‌ کل امور بین‌الملل ارسال می‌شود. پس از اخذ شماره ضمانت‌نامه و مجوز بانک مرکزی، ضمانت‌نامه درخواستی توسط واحد ارزی مربوطه صادر می‌شود.