تصویر عنوان صفحه

ضمانتنامه های بانکی ارزی وارداتی

چاپ
ضمانتنامه های بانکی ارزی وارداتی

ضمانتنامه ارزی وارداتی به ضمانتنامه ای اطلاق می شود که در مقابل تضامین متقابل بانک های خارجی و داخلی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به منظور پوشش و اطمینان مرتبط با واردات انواع کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت، پیش پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. به عبارت دیگر تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت اعلام کتبی ذی‌نفع مبنی بر عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است.
انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی وارداتی:
1- حسن انجام‌کار (GOOD PERFORMANCE GUARANTEES): ضمانت‌نامه‌ای که به‌منظور پوشش انجام تعهدات پیمانکار، در ارتباط با قرارداد پایه، به نفع کارفرما صادر می‌شود.
2- پیش‌پرداخت و میان‌پرداخت (ADVANCE AND INTERIM PAYMENT GUARANTEES): ضمانت‌نامه‌ای که به‌منظور پوشش برگشت پیش‌پرداخت داده‌ شده کارفرما به پیمانکار (در ارتباط با اعتبار اسنادی یا بدون اعتبار اسنادی) و به‌نفع کارفرما صادر می‌شود.
3- شرکت در مناقصه یا مزایده (TENDER/ BID BOND GUARANTEES): ضمانت‌نامه‌ای که به نفع مناقصه‌گزار یا مزایده‌گزار و به‌ منظور پوشش وی در برابر انصراف احتمالی برندگان مناقصه یا مزایده صادر می‌شود.
4- استرداد کسور وجه‌الضمان (RETENTION [MONEY] GUARANTEES): ضمانت‌نامه‌ای که به‌منظور پوشش برگشت کسور وجه‌الضمان پرداختی به پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می‌شود.
5- حقوق و عوارض گمرکی (CUSTOMS GUARANTEES): ضمانت‌نامه‌ای است به نفع گمرکات کشور صادر و تضمین‌کننده حقوق و عوارض متعلقه می‌باشد.
6- سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز
 
سایر موارد :
ضمانت‌نامه ارزی وارداتی از طریق شعبه مربوطه صادر و به ذی‌نفع ابلاغ می‌گردد. بدین‌گونه که:
الف: فروشنده / ضمانت‌خواه با مراجعه به بانک کارگزار محلی خود تقاضا می‌کند که ضمانت‌نامه مورد تقاضا مطابق فرم استاندارد بانک سپه صادر و به خریدار / ذی‌نفع ضمانت‌نامه (کارفرمایان، واردکنندگان کالا و خدمات) ارائه شود. اداره کل امور بین‌الملل بانک سپه پس از دریافت تقاضای صدور ضمانت‌نامه، بررسی‌های لازم معمول و ضمن اخذ مجوزهای لازم نسبت به ابلاغ آن به شعبه مربوطه اقدام و متعاقباً شعبه نسبت به صدور ضمانت‌‌نامه و ابلاغ آن (در حداقل زمان ممکن) به خریدار/ ذی‌نفع ضمانت‌نامه اقدام می‌نماید.
ب: خریدار / ذی‌نفع ضمانت‌نامه پس از دریافت ضمانت‌نامه مورد تقاضا و قبول آن نسبت به انجام اقداماتی از قبیل دستور فعال ‌نمودن اعتبار ‌اسنادی (در رابطه با ضمانت‌نامه حسن انجام کار)، ارائه دستور پرداخت وجه یا پیش‌پرداخت به فروشنده تحت اعتبار اسنادی یا قرارداد فی‌مابین (ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و یا ضمانت‌نامة استـرداد کسور وجه‌الضمان)، و یا معتبر تلقی ‌نمودن پیشنهادات دریافتی از شرکت‌ها و فروشندگان خارجی در مناقصات برگزار‌شده (ضمانت‌نامه شرکت در مناقصـه و مزایده)، اقدام می‌نمایـد.
ضمناً صدور سایر ضمانت‌نامـه‌های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعـه قوانیـن و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی‌مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد، قابل بررسی می‌باشد.