اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

گشايش اعتبار اسنادی وارداتی

چاپ
گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
 
اعتبار اسنادی یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل است و عبارتست از هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش‌کننده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.
 
I - واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی
شرایط و ضوابط گشایش اعتبار اسنادی:
1- اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذی‌صلاح با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه
2- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- فقدان هرگونه بدهی و معوق نزد سیستم بانکی کشور
4- ارائه وثایق و تضمینات لازم
5- پرداخت کارمزد خدمات بانکی و تأمین مبلغ پیش‌‌دریافت به ارز یا ریال که توسط بانک تعیین می‌گردد
 
مدارک مورد نیاز:
1- کارت بازرگانی معتبر
2- کد اقتصادی و شناسه ملی
3- اصل و تصاویر اسناد و اوراق هویتی و مدارک تأسیس شرکت
4- شناسه حاکی از ثبت سفارش کالا نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رویت سفارش در پرتال ارزی توسط بانک
5- بیمه‌نامه و پیش فاکتور
6- تعهدنامه های تکمیل شده

فرآیند ارائه خدمت:
1- مراجعه مشتری به وزارتخانه ذی‌ربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا
2- ارائه شناسه ثبت سفارش، پروفرما، بیمه نامه و در صورت نیاز، مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به یکی از شعب ارزی بانک سپه
3- ایجاد گواهی ثبت آماری
4- تأمین هزینه ها و پیش دریافت گشایش اعتبار اسنادی
5- ارائه تضمینات لازم طبق تصمیم رکن اعتباری مربوطه و نیز امضای قرارداد لازم الاجرا
6- گشایش اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفت
7- دریافت اسناد حمل از کارگزار
8- تأمین هزینه ها و کارمزدها و همچنین مابه التفاوت وجه اسناد حمل بعد از کسر پیش پرداخت اولیه (در اعتبارات اسنادی دیداری) و تأمین میان دریافت (در اعتبارات اسنادی مدت دار) توسط مشتری و ظهرنویسی و تحویل اسناد از جانب بانک
9- ثبت اسناد در سامانه سمتاک بانک مرکزی ج.ا.ا.
10- اظهار کالا توسط مشتری و ارایه کد رهگیری
11- ارایه مستندات ترخیص قطعی کالا از طریق سامانه واردات گمرک ج.ا.ا.
12- رفع تعهد ارزی از مشتری
13- آزادسازی وثایق

کارمزدها:
پرداخت کارمزدها وفق تعرفه خدمات ارزی خواهد بود.
 
 
 
II- واردات کالا از طریق حواله ارزی
ضوابط و شرایط واردات از طریق حواله:
1- اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه
2- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ شماره ثبت سفارش
3- تأمین وجه حواله و پرداخت کارمزد خدمات بانکی
4- رعایت سقف مجاز مبلغ حواله ارزی از محل ارز سیستم بانکی برای هر فقره ثبت سفارش بصورت یکجا یا دفعات، وفق بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا.
5- ارائه تضامین به منظور ایفای تعهدات ارزی

مدارک مورد نیاز:
1- کارت بازرگانی معتبر
2- کد اقتصادی و شناسه ملی
3- کلیه مدارک احراز هویت
4- شناسه ثبت سفارش کالا نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رویت سفارش در پرتال ارزی توسط بانک
5- بیمه نامه و پیش فاکتور
6- تعهدنامه کتبی مبنی بر ارائه اسناد مثبته ورود و ترخیص کالا (اعم از بارنامه، سیاهه تجاری، مستندات ترخیص) در مهلت های مقرر
 
 

III- واردات کالا از طریق بروات (شامل با تعهد و بدون تعهد سیستم بانکی)
ضوابط و شرایط ثبت سفارش بروات در بانک:
     الف) بروات با تعهد بانک:
مراحل عیناً مطابق مراحل گشایش اعتبار اسنادی می­ باشد با این تفاوت که اخذ تضامین و امضا قرارداد لازم­ الاجرا هنگامپذیره نویسی برات اتفاق می ­افتد.
     ب) بروات بدون تعهد بانک:
چنانچه عملیات انتقال وجه از طریق این بانک صورت پذیرد، مشابه عملیات مربوط به حواله کالایی ارزی می ­شود. در غیر اینصورت مراحل انجام کار محدود به بندهای 1 و 2 فرآیند حواله ­های کالایی می ­شود.

مدارک مورد نیاز:
1- کارت بازرگانی معتبر
2- کد اقتصادی و شناسه ملی
3- اصل و تصاویر اسناد و اوراق هویتی و مدارک تأسیس شرکت
4- شناسه حاکی از ثبت سفارش کالا نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رویت سفارش در پرتال ارزی توسط بانک
5- بیمه‌نامه و پیش فاکتور
6- تکمیل فرم تعهدنامه کتبی مبنی بر ارایه مستندات قطعی ترخیص کالا (پروانه الکترونیکی) در مهلت مقرر در صورتی که تامین ارز یا انتقال وجه یا هر دو از طریق سیستم بانکی انجام شود
7- صدور گواهی ثبت آماری و اخذ کد تخصیص ارز در سامانه پرتال ارزی توسط واحد ارزی
8- تأمین وجه ریالی ثبت سفارش توسط مشتری و خرید ارز و انتقال آن در صورت درخواست مشتری

سایر موارد:
پس از ارائه مدارک لازم توسط مشتری، شعبه نسبت به کنترل و ارسال مدارک به واحد ارزی مربوطه اقدام می نماید و واحد ارزی نیز برابر مقررات و ضوابط نسبت به ثبت برات در بانک و تخصیص شماره استاندارد به ثبت سفارش ارائه شده، اقدام می نماید.
 
کارمزدها:
پرداخت کارمزدها وفق تعرفه خدمات ارزی خواهد بود.