اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

ســلـف

چاپ

     سلف
 
سلف بیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد و به موجب آن بانک به منظور تأمین سرمایه در گردش فعالیت های تولیدی، مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی مشتریان می نماید. (محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن را نقداً پرداخت نموده و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد).
این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، کشاورزی) پرداخت می شود.
تسهیلات سلف صرفاً برای تولید کالایی که مقدمات تولید‌ آن فراهم و برای تکمیل تولید نیاز به منابع مالی دارد، مجاز می باشد و به هیچ وجه پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موجود که به فروش نرسیده مجاز نیست.

شرایط و ضوابط :
1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
2- کالای مورد معامله بایستی سهل البیع و از کالاهای تولیدی بوده، انحصاری و سریع الفساد نباشد.
3- مشتری متعهد می‌شود بهای کالای مورد معامله را به قیمت پیش‌بینی شده به بانک پرداخت نماید.
4- مدت قرارداد برای پیش خرید محصولات تولیدی از تاریخ انجام معامله حداکثر معادل یک دوره تولید می باشد. (مشروط بر اینکه از یک سال تجاوز ننماید)

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل برگ درخواست.
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.
3- مجوز فعالیت.
4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.
5- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.
6- اطلاعات مالی اعتباری مورد نظر بانک.
 
فرم ها :