تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

خدمتی است که در آن مشتریان وجوه خود را بدون قصد انتفاع به بانک واگذار می‌کنند تا علاوه بر برخورداری از اجر معنوی، از مزایای مادی (اهداء جوایز قرعه‌کشی) و خدمات بانکی بهره‌مند گردند. سپرده‌گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.

شرایط و ضوابط:
1- تقاضای افتتاح حساب می‌تواند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد ‌شرایط یا وکیل ایشان و همچنین نمایندگان قانونی و مادر صغیر، به‌صورت انفرادی یا اشتراکی ارائه شود.
2- در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی «200.000 ریال (دویست هزار ریال)» می‌باشد.
3- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌تواند توسط صغیر با سن دوازده سال تمام افتتاح شود لیکن برداشت از حساب صرفاً پس از رسیدن سن وی به پانزده سال، توسط خود او مجاز است.
4- مادران می توانند برای فرزندان صغیرخود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی، از آن برداشت نمایند.
5- ابزار برداشت از حساب شامل کارت حساب، کارت عابربانک و درگاه‌های غیرحضوری می‌باشد.
6- رعایت حداقل مبلغ و مدت توقف تعیین‌شده برای شرکت در قرعه‌کشی جوایز قرض‌الحسنه الزامی است.
7- در زمان قرعه کشی، حساب بایستی با حداقل موجودی تعیین‌شده مفتوح بوده و شرط اعطای جایزه منوط به حفظ حداقل موجودی طی 90 روز متوالی در دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی می‌باشد.
8- جوایز نقدی قرعه‌کشی در هر سال به‌صورت متمرکز به حساب‌های مشتریان واریز می‌شود و جوایز غیرنقدی نیز (در صورت وجود) به شعبه دارنده حساب برای تحویل به مشتری ذی‌ربط ارسال می‌شود.
9- در صورت تعلق چند جایزه به حساب‌های یک مشتری، صرفاً ارزنده‌ترین جایزه به وی تعلق می‌گیرد.
10- چنانچه ظرف شش‌ماه پس از اعلام اسامی برندگان جوایز غیر‌نقدی حسابهای قرض‌الحسنه، صاحب/ صاحبان‌حساب جهت اخذ جایزه خود به شعبه مراجعه ننمایند، بانک جایزه را به نرخ رسمی دولتی به فروش رسانده و پس از کسر مالیات و عوارض و هزینه‌های احتمالی آن، باقیمانده بهای حاصله را به حساب مشتری واریز می‌نماید.

مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت.
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

سایر موارد:
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند. 
دارندگان کارت عابربانک این حساب علاوه بر دریافت خدمات از دستگاههای خودپرداز، می توانند با دریافت رمزهای اول و دوم از شعب، از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک سپه نیز (پرداخت قبوض، دریافت گردش حساب، انتقال وجه و...) در تمامی ساعات شبانه روز بهره مند گردند.