اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه جاری

حساب جاری در ردیف حسابهای قرض الحسنه بوده و برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. همچنین اشخاص می توانند به صورت مشترک حساب افتتاح نمایند. امکان صدورکارت مغناطیسی به همراه رمز با اختصاص شماره کارت برای انجام تراکنشهای شتابی و استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی همچون دستگاه عابربانک، پایانه فروش و... در صورت درخواست مشتری فراهم شده است.
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای برداشت اصلی حساب جاری، در مبادلات پولی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است و به دلیل سهولت در نقل ‌و انتقال وجه و قابلیت پوشش پرداخت‌های مدت‌دار، همواره مورد اقبال مشتریان شبکه بانکی بوده است.

شرایط و ضوابط:
1- تقاضای افتتاح حساب می‌تواند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط یا وکیل ایشان به‌صورت انفرادی یا اشتراکی ارائه شود.
2- افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری ریالی برای هر شخص حقیقی به صورت انفرادی و اشتراکی مجاز نمی‌باشد.
3- برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، معرفی از سوی یکی از مشتریان معتبر شبکه بانکی (که حساب ‌جاری نزد بانک متبوع یا سایر بانک‌ها داشته ومشخصات و امضای وی از سوی شعبه دارنده حساب در بانک متبوع یا سایر‌بانک‌ها به‌صورت مکتوب تأیید شود) یا ارائه معرفی‌نامه کتبی از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، کنسولگری‌ سفارتخانه‌های خارجی، وزارت امور خارجه (برای نمایندگی سیاسی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)، وزارت کشور (برای سازمان‌های مردم ‌نهاد خارجی) مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی، ارائه جوازکسب معتبر به ویژه درمشاغل غیر‌مالی یا گواهی اشتغال به کار و اطلاعات نوع، میزان وهدف فعالیت مشتری برای تعیین سطح گردش مورد انتظار درحوزه فعالیت ایشان الزامی است. 
4- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی و تعهدات غیر جاری در استعلام‌های مأخوذه از بانک مرکزی برای هر یک از اشخاص حقیقی یا مؤسسین شرکت در شرف تأسیس یا شخص حقوقی و مدیرعامل، اعضای هیأت‌ مدیره، صاحبان امضای‌مجاز وی و وکیل اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت وجود) الزامی است. اعتبار استعلام‌های مأخوذه از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حداکثر تا 15 روز می‌باشد. 
5- در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، برای اشخاص حقیقی «1.000.000 ریال (یک ‌میلیون ریال)» و برای اشخاص حقوقی «2.000.000 ریال (دو میلیون ریال)» می‌باشد.
6- افتتاح حساب‌جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفاً برای شعبه و یا نمایندگی آن‌ که در مرجع ثبت شرکت‌ها در ایران به ثبت رسیده است، مجاز می‌باشد.
7- افتتاح حساب‌جاری برای شعب شرکت‌ها، توسط دفتر مرکزی آن‌ها انجام می‌شود و متقاضی می‌تواند در صورت تجویز اساسنامه شرکت، حق برداشت از حساب را به نماینده/ نمایندگان خود در شعب شرکت خود، تفویض نماید.
8- افتتاح حساب‌جاری به نام نمایندگی شرکت‌ها بایستی با توجه به شخصیت نمایندگی (از نظر حقیقی یا حقوقی بودن) انجام شود.
9- ابزار برداشت از حساب‌جاری اشخاص شامل چک، کارت حساب، کارت عابربانک و درگاه‌های غیرحضوری می‌باشد.


مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت.
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

سایر موارد: این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.
دارندگان کارت عابربانک این حساب علاوه بر دریافت خدمات از دستگاههای خودپرداز، می توانند با دریافت رمزهای اول و دوم از شعب، از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک سپه نیز (پرداخت قبوض، دریافت گردش حساب، انتقال وجه و...) در تمامی ساعات شبانه روز بهره مند گردند.