تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

شرایط و ضوابط:
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیأت مدیره منقضی نشده باشد.
3- معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه های خارجی یا بانکها و مؤسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
4- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
5- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
6- اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
7- نداشتن سابقه چک برگشتی.
8- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
9- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌الملی.
10- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفاً برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، مجاز می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).


سایر موارد:
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.
دارندگان کارت عابربانک این حساب علاوه بر دریافت خدمات از دستگاههای خودپرداز، می توانند با دریافت رمزهای اول و دوم از شعب، از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک سپه نیز (پرداخت قبوض، دریافت گردش حساب، انتقال وجه و...) در تمامی ساعات شبانه روز بهره مند گردند.