اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

شرایط و ضوابط:
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیأت مدیره منقضی نشده باشد.
3- معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه های خارجی یا بانکها و مؤسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
4- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
5- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
6- اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
7- نداشتن سابقه چک برگشتی.
8- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
9- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌الملی.
10- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفاً برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، مجاز می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).


سایر موارد:
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.
دارندگان کارت عابربانک این حساب علاوه بر دریافت خدمات از دستگاههای خودپرداز، می توانند با دریافت رمزهای اول و دوم از شعب، از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک سپه نیز (پرداخت قبوض، دریافت گردش حساب، انتقال وجه و...) در تمامی ساعات شبانه روز بهره مند گردند.