تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی

چاپ
حساب قرض الحسنه جاری دستگاه های دولتی

حساب قرض‌الحسنه جاری برای دستگاه‌های دولتی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد، افتتاح می‌گردد.

شرایط و ضوابط :
1- تقاضای ذی حسابی دستگاه‌های دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها.
2- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج .ا.ا.
3- رعایت تمام الزامات قانونی برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی.

مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).