اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی

چاپ
حساب قرض الحسنه جاری دستگاه های دولتی

حساب قرض‌الحسنه جاری برای دستگاه‌های دولتی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد، افتتاح می‌گردد.

شرایط و ضوابط :
1- تقاضای ذی حسابی دستگاه‌های دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها.
2- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج .ا.ا.
3- رعایت تمام الزامات قانونی برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی.

مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).