تصویر عنوان صفحه

حوالجات

چاپ
حوالجات

یکی از مهمترین خدمات گسترده بانک درسطح کشور درخصوص مبادلات پولی صدور حواله است و به لحاظ وسعت برد و ارتباط با اقشار جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وجوه دریافتی ازمشتریان به سایر شعب بانک سپه در اقصی نقاط کشور به صورت تلفنی (در اسرع وقت) ارسال می شود.