اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

تلفنبانک مشتری محور

چاپ
تلفنبانک مشتری محور

«تلفنبانک» سامانه ای است که مشتریان به وسیله آن می توانند خدمات غیرحضوری در بستر تلفن را در طول شبانه روز دریافت نمایند. شماره تلفنبانک سپه 64058 (021) است.همچنین از طریق سامانه ارتباط با مشتریان بانک سپه به شماره تماس 1557، امکان اتصال به سامانه تلفنبانک مقدور می باشد.
 
مزایا و ویژگی ها:
قابلیت ارائه خدمات مالی و غیرمالی مورد نیاز مشتریان از جمله انتقال وجه کارت به کارت داخلی، انتقال وجه حساب به حساب (داخلی، ساتنا و پایا) با استفاده از رمزهای تأیید پیامکی و OTP نرم افزاری، پرداخت اقساط تسهیلات، خدمات خارج از سامانه و...

شرایط و ضوابط:
مشتریان می بایست با مراجعه به شعبه، شماره مشتری و رمز ورود به تلفنبانک جدید را دریافت و با شماره گیری 64058 (021) برای انجام عملیات بانکی از طریق حساب کلید 1، خدمات کارت کلید 2، تسهیلات کلید 3 و سایر خدمات کلید 8 اقدام نمایند که کلیه انتقالهای مالی با استفاده از رمز تأیید پیامکی و OTP نرم افزاری امکان پذیر است.
قابل ذکر است رمز تأیید ثابت در سامانه تلفنبانک کاربرد نداشته و برای خدمات شتابی، پرداخت قبض و خرید شارژ نیز صرفاً رمز دوم کارت مورد استفاده قرار می گیرد.

مدارک مورد نیاز:
1- ارائه اصل کارت ملی
2- دریافت شماره مشتری
3- تکمیل فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری و فعالسازی رمز تأیید پیامکی و یا OTP نرم افزاری